Sökning: "Sara Mattila"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sara Mattila.

 1. 1. Patientsäkerhet eller inte? : En kvalitativ litteraturstudie av sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Henning; Sandra Mattila; [2018]
  Nyckelord :Förbättringsarbete; lidande; vårdande; vårdskador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientsäkerhetsarbete är en del av sjuksköterskors arbete. En ökande befolkning kan leda till att fler patienter skadas i vården och för att minska antalet vårdskador som uppstår måste sjuksköterskor arbeta förebyggande med patientsäkerhetsarbete. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhetsarbete. LÄS MER

 2. 2. Hårda och mjuka verksamheter : En studie av styrning inom en kommun

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Helen Johansson; Sara Mattila; [2006]
  Nyckelord :Verksamhetsstyrning; kommun; hård verksamhet; mjuk verksamhet; kategorisering; bygga gata; äldreomsorg;

  Sammanfattning : BakgrundVilken verksamhet som en kommun ska bedriva bestäms i stor utsträckning av lagar och regler, vilket gör det svårt att anpassa verksamheten och styrningen av den efter förutsättningar i omgivningen och inom verksamheten. Inom den kommunala organisationen finns såväl vad som i folkmun kallas för ”hårda” verksamheter, exempelvis parkskötsel och gatubyggnation, som ”mjuka” verksamheter, så som skola och omsorg. LÄS MER

 3. 3. Polisens kroppsspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Sara Mattila; [2005]
  Nyckelord :Polisen i samhället;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att ta reda på vilken betydelse polisens kroppsspråk har vid möten med människor samt att utreda huruvida polisens uniform förändrar de signaler som de sänder ut. I rapporten beskrivs först vad som är skrivet om kroppsspråket generellt. Vidare beskrivs olika teorier om vad olika kroppsspråk säger. LÄS MER