Sökning: "SiS särskilda ungdomshem"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden SiS särskilda ungdomshem.

 1. 1. Tillitsfulla relationer & delaktighet : Baserat på behandlares erfarenheter av ungdomars delaktighet i utredning och behandling vid SiS särskilda ungdomshem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Louise Sandqvist; Malin Guldbrand; [2019]
  Nyckelord :Ungdomar; delaktighet; förändring; SiS särskilda ungdomshem; arbetsallians; bemötande; relation; tvångsvård;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka behandlares erfarenheter av ungdomars delaktighet i utredning och behandling. Studiens metodelogiska utgångspunkt var hermenetutisk med en kvalitativ ansats och baserades på intervjuer med behandlare som arbetar vid SiS ungdomshem. LÄS MER

 2. 2. SIS- EN PLATS FÖR FÖRÄNDRING? En komparativ kvalitativ studie om Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jelena Bezbradica; Hillevi Eriksson; [2018-12-14]
  Nyckelord :könsnormer; agens- och offerskap; norm; sexualitet; genus;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra hur samhällets könsnormer påverkar arbetet på pojk- och flickinstituioner inom SiS särskilda ungdomshem. Studien vill även undersöka och jämföra hur behandlingsassistenter respektive avdelningsföreståndare som arbetar på SiS särskilda ungdomshem kategoriserar ungdomarna utifrån de könsnormer som finns i samhället. LÄS MER

 3. 3. Självskattade psykiska problem hos pojkar och flickor på särskilda ungdomshem - en jämförande studie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andreas Gustafsson; Annika Wilson Jonsson; [2018]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; ungdomar; självskattade problem; ungdomshem; tvångsvård; LVU residential care; SiS; YSR; anti-social; youth; self-reported problems; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study analysed self-reported problems and symptoms of impaired mental health using the Youth Self-Report (YSR), in a group of 23 girls and 15 boys who were recently admitted to special residential homes run by The National Board of Institutional Care (Statens institutionsstyrelse, SiS). SiS delivers individually tailored compulsary care to young people by order of social services in all the municipalities of Sweden. LÄS MER

 4. 4. Textvärld för särskilda : Lärares uppfattning och åsikter om Literacy, inkludering och dess nytta för den tvångsvårdade eleven i Sverige.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ebbe Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Critical Literacy; Juvenile; Delinquents; Survey; Sweden; Janks; The Swedish National board of special directories; SiS; Teachers; Theory of Self-determination; SiS; SPSS.; Critical Literacy; textvärldar; enkät; särskilda ungdomshem; SiS; Statens institutionsstyrelse; ungdomsvård; SPSS.;

  Sammanfattning : The aim of this survey is to examine how teachers at The Swedish National board of special directories (Statens institutionsstyrelse, SiS) perceive the juvenile students’ text worlds/ Literacy, and how they are used as resources in their reading- and writing-related education. Questions regarding how this category of juveniles should be met in the public school system, and the means used to support the students in their reading and writing development, have also been touched upon. LÄS MER

 5. 5. Om egenskaper hos personal inom tvångsvård med ungdomar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :John Järvenpää; [2016-11-03]
  Nyckelord :egenskaper; personlighet; karismatisk; tvångsvård; SiS Statens institutionsstyrelse ;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Undersökningen syftar till att granska vad ungdomar av manligt kön, vilka med stöd av tvångsvårdslagar bor på särskilda ungdomshem, och personal på dessa hem anser vara lämpliga egenskaper hos personalen för att vården och behandlingen ska gynnas. Tre frågeställningar knyts till syftet:- Hur svarar dessa egenskaper mot forskningens syn samt de värdeord som arbetsgivaren har? - Har vissa, specifika egenskaper en gynnsam effekt på vården och behandlingen? - Varför anges vissa egenskaper, varför anses de vara viktiga?Metod och material: Deltagande observation, intervjuliknande inslag, litteraturstudier och frågeformulär. LÄS MER