Sökning: "Självstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Självstyrning.

 1. 1. Vuxna individers erfareheter av motivation till livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elise Bodin; Nina Nevalainen; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Empowerment; Lifestyle; Self-management; Egenmakt; Livsstil; Självstyrning; Typ 2-diabetes;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes typ 2 är en folksjukdom som ökar globalt. Hanteringen av diabetes typ 2 innebär ett stort ansvar för individen för att inte utveckla allvarliga komplikationer. Sjuksköterskan har ett ansvar att utbilda och motivera individer med diabetes typ 2 för att förenkla utförandet av olika livsstilsförändringar. LÄS MER

 2. 2. Att flytta från kusten - möjligheter och utmaningar för planerad reträtt i Sverige

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Agnes Röllgårdh; Julia Andersson; [2022]
  Nyckelord :Planned retreat; managed retreat; climate change adaptation; sea level rise; erosion; coastal management; Planerad reträtt; klimatanpassning; havsnivåhöjning; erosion; svensk kustplanering;

  Sammanfattning : Havsnivåhöjning och kraftigare stormar är två konsekvenser av klimatförändringarna som i sin tur leder till ökad erosion och översvämning. När kustområdena omvandlas, och i värsta fall försvinner, påverkas människors möjligheter att bo och leva där. LÄS MER

 3. 3. Förväntningar och upplevelser av E-hälsa som stöd till egenvård hos personer med hjärtsvikt : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Johansson; Sofia Kittel; [2022]
  Nyckelord :Heart Failure; Self-Care; Self-Management; Telemedicine; Egenvård; Hjärtsvikt; Självstyrning; Telemedicin;

  Sammanfattning : Bakgrund  Hjärtsvikt är en folksjukdom som orsakar lidande hos de drabbade och medför dessutom ett stort ansvar för den egna hälsan. Egenvård är för personer med hjärtsvikt en viktig del för att förhindra försämringar då snabba förändringar av sjukdomstillståndet kan ske. LÄS MER

 4. 4. Samordningsförbund: Hybridstyrning mellan självständighet och hierarkins skugga. En jämförande fallstudie om förbundschefer och styrelserepresentanters uppfattning om styrningen av Finsamförbund

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Agnes Leffler Rosendahl; [2021-09-27]
  Nyckelord :FINSAM; Governance; Hierarkisk styrning; Hybrid; Hybridorganisation; Samordningsförbund; Samverkansstyrning; Självstyrning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie har varit att på övergripande nivå studera de strategiska förutsättningar och möjligheter som uppstår i styrningen av två samordningsförbund. Samt teoretiskt utveckla hur denna styrning kan förklaras och förstås i relation till samordningsförbundets hybridorganisatoriska konstruktion. LÄS MER

 5. 5. Kvalitativ dokumentanalys av Agenda 2030 : Skövde kommuns hållbarhetsredovisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sanna Sundahl; Sofie Nybohm; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I det så kallade konsumtionssamhället förbrukas långsamt jordens resurser och en uppmaning till förändring beslutades när Världskommissionen för miljö och utveckling publicerade den välkända rapporten "Our Common Future" år 1987. Under de följande åren höll FN konferenser om framtida mål för att uppnå en hållbar framtid. LÄS MER