Sökning: "Sjukvårdpersonal"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet Sjukvårdpersonal.

 1. 1. Våldsutsatta vuxna kvinnors upplevelser av att möta hälso- och sjukvårdspersonal : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Fia Ekblom; Frida Nigelius; [2022]
  Nyckelord :Abused women; Experiences; Feeling of safety; Healthcare professionals; Treatment; Bemötande; Hälso- och sjukvårdspersonal; Trygghet; Upplevelser; Våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor i nära relationer är ett folkhälsoproblem globalt och i Sverige. Hälso- och sjukvården anses vara den instans dit våldsdrabbade kvinnor först söker sig för hjälp. Detta innebär att sjuksköterskor oavsett arbetsområde troligtvis kommer möta våldsutsatta kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Hälso- och sjukvårdpersonals erfarenheter av språkbarriärer i kommunikation med patienter : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jamila Bent Boujemaa Ayari; Tabarak Abdelwahab; [2022]
  Nyckelord :Experience; Healthcare personnel; Communication; Literature review; Language barriers; Caring Science; Erfarenhet; Hälso- och sjukvårdpersonal; Kommunikation; Litteraturöversikt; Språkbarriärer; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Språkbarriärer inom vårdmöten leder till många utmaningar som hälso- och sjukvårdspersonal måste hantera dagligen. Det är vårdgivares ansvar att se till att patienter oavsett kultur och språk får få jämlik vård. LÄS MER

 3. 3. Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet– en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Nawal Mahamud; [2022]
  Nyckelord :Familj; Hemvård; Närstående; Palliativ vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Palliativ vård erbjuds till patienter med obotliga hälsotillstånd. Palliativ vård har en personcentrerad vård som grund där patienternas fysiska, psykosociala och andliga vård är i centrum. Syftet var att patienterna som hade önskat sig att dö i hemmiljö fick sin palliativa vård av sjukvårdpersonal i hemmet. LÄS MER

 4. 4. Tolkanvändning inom vården vid språkbarriärer mellan sjukvårdpersonal och patient : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Celine Gustafsson; Emma Westerdahl; [2022]
  Nyckelord :Heath-care staff; Interpreter; Language barriers; Patient; Patient; Sjukvårdspersonal; Språkbarriärer; Tolk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation utgör en viktig grund för kvalitén av hälso- och sjukvården. Genom kommunikationshinder mellan patient och sjukvårdspersonal kan inte en adekvat vård ges med hänsyn till patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse att kommunicera med personer som drabbats av afasi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Josefin Garsten; Rachel Taite; [2021-02-25]
  Nyckelord :Stroke; Delaktighet; Kommunikation; Afasi; Sjuksköterska; Perspektiv; Upplevelse.;

  Sammanfattning : Människor som drabbas av stroke kan få olika grader av svårigheter med kommunikationsförmågan, och afasi är vanligt förekommande. Det finns en rad olika instrument för att diagnosticera svårighetsgrader av afasi samt många olika tillgängliga hjälpmedel som underlättar kommunikationen mellan den drabbade och sjukvårdpersonal. LÄS MER