Sökning: "Skating"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Skating.

 1. 1. Relationship between lower body muscle strength and explosiveness and degrees rotated in the double axel figure skating jump

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Michaela Kristensson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan skotthastighet, handgreppstyrka samt skridskohastighet hos manliga elithockeyspelare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Sebastian Frennessen; Jens Ericsson; [2020]
  Nyckelord :puck velocity; skating speed; hand grip strength; ice-hockey.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sportfysioterapeuter hjälper atleter att förbättra sport-specifika förmågor. Inom ishockey är slagskottet den skotteknik som producerar den snabbaste puckhastigheten. Handgreppsstyrka har visat sig vara viktig för en hockeyspelares sport-specifika förmågor och klubbrörelser. LÄS MER

 3. 3. Kan accelerationsförmåga on-ice förutses av off-ice tester? : En korrelationsstudie av vertikala och horisontella hopptester jämfört med 10 m sprintförmåga on-ice.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Tim Alfredsson; Anders Selin; [2018]
  Nyckelord :Accelerationsförmåga; On-Ice sprint; Squat jump; countermovement jump;

  Sammanfattning : Abstract Aim The purpose of this study is to examine the correlation between commonly used jump tests and sprint performance over 10 m skate on-ice. The questions we will answer are; -       What correlations exist between a set of jumping tests and the sprint ability over 10 m skate on-ice? -       Which jumping test has the strongest correlation with the sprint ability over 10 m skate on-ice? -       Are there any differences between junior- and senior players, and in that case wich? Method In this study 34 subjects participated and they were between 16-25 years of age and had 9-20 years of icehockey playing experience. LÄS MER

 4. 4. "Allt vi gör är lite fejk känns det som…" : En kvalitativ intervjustudie med nio högstadieelever kring friluftslivsundervisning och bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Kim Dollevoet; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur friluftslivsundervisningen och bedömningen av kunskaper inom friluftsliv ser ut på en högstadieskola. - Vad är elevernas uppfattningar av friluftsundervisningen under högstadiet? - Vad är elevernas uppfattningar av bedömningen av friluftslivsundervisningen på högstadiet? Metod Studien består av tre kvalitativa gruppintervjuer med totalt nio högstadieelever, tre elever från åk 8 och sex stycken elever från årskurs 9. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan benstyrka och skridskoprestation hos svenska juniorishockeyspelare

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Joakim Persson; [2017]
  Nyckelord :ice hockey; skating performance; skating ability; leg strength; power output; off- ice tests;

  Sammanfattning : Skridskoåkning är en avgörande faktor för prestation i ishockey och styrka (i nedre extremitet) är i sin tur avgörande för hur snabb spelaren är på isen. Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan power off-ice och skidskosnabbhet på is. Sju män 19.5 ± 0. LÄS MER