Sökning: "Sofia Tengstrand"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofia Tengstrand.

 1. 1. En pilotstudie: förekomst av inflammatoriska celler i synovialmembranet vid osteoartrit hos katt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofia Tengstrand; [2020]
  Nyckelord :osteoartrit; katt; synovialmembran; synovit; mastceller; makrofager; B-celler; T-celler;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Immunterapi vid cancer : är blockering av PD-1 en möjlig behandlingsmetod för hund?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofia Tengstrand; [2017]
  Nyckelord :cancer; immunterapi; PD-1; PD-L1; hund; immunotherapy; dog;

  Sammanfattning : Programmed cell death protein 1 (PD-1) är en ko-inhiberande receptor som uttrycks på bland annat T-celler. Vid aktivering av T-celler leder interaktion mellan PD-1 och dess ligand, PD-L1, till att signalering från T-cellsreceptorn inhiberas och T-cellernas effektorfunktioner hämmas. LÄS MER