Sökning: "Sofie Bäck"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Sofie Bäck.

 1. 1. Äganderätten och skyddsrummet : Den enskildes rättigheter mot det civila försvaret

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sofie Bäck; [2022]
  Nyckelord :Affärsjuridik; skyddsrum; äganderätt;

  Sammanfattning : Idag finns det 65 000 skyddsrum i Sverige som finns i både privatbostäder och näringsfastigheter. Skyddsrummen finns till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig och ska kunna ställas om från fredsanvändning till skyddsfunktion på två dygn. LÄS MER

 2. 2. Möjligheten att minska metallhalten i lakvatten med sulfatreducerande bakterier

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi; Lunds universitet/Bioteknik

  Författare :Sofie Sunesson; [2020]
  Nyckelord :Metals; Landfill; Leachate; SRB; Precipitation; Sulfide; Applied microbiology; Teknisk mikrobiologi; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Anaerobic treatment of landfill leachate using sulphide precipitation was tested at pilot scale for the purpose of heavy metal removal. The emission of leachate is heavily regulated by Swedish authority and the overall concentrations of heavy metals is expected to rise as landfills contain less organic matter. LÄS MER

 3. 3. En avbetald skuld eller en morgonrock i guld? : En semiotisk analys om hur rikedom framställs i två reklamfilmer från LeoVegas och Svenska Spel

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Sofie Bakke; Sofia Gränd Bäck; [2017]
  Nyckelord :spelreklam; rikedom; semiotik; svenska spel; leovegas;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats att undersöka hur rikedom framställs och skiljer sig i reklamfilmerna “Jackpotsfesten - 124 miljoner” från spelbolaget LeoVegas och “Lotto - Färjan” från spelbolaget Svenska Spel. Utifrån teorier om semiotiska begrepp och Bourdieus teorier om kapital, smak, habitus och det sociala rummet analyseras framställandet av rikedom i två reklamfilmer från två olika spelbolag. LÄS MER

 4. 4. Kommunikationens relevans : En kvalitativ studie av Trängregementets internkommunikation i Skövde

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Charlott Lindholm; Bäck Sofie; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractTrängregementet in Skövde Sweden, had send a request to the university of Jönköping by one specific purpose, the reason was if someone would like to do a bachelor thesis to investigate the regiments’ internal communication. The aims for this study is by a qualitative method investigate the regiment’s internal communication. LÄS MER

 5. 5. Underårig men överviktig : sjuksköterskans preventiva arbete mot barnfetma

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Olivia Bäck; Sofie Klintmalm; [2014]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Barnfetma; Prevention; Föräldrar; Övervikt;

  Sammanfattning : BakgrundFetma är en utbredd folksjukdom, hos såväl barn och unga som hos vuxna.Övervikt och fetma ökar riskerna för flertalet livslånga och potentiellt livshotande sjukdomar som diabetes typ 2 och kardiovaskulära sjukdomar. LÄS MER