Sökning: "Stötdämpare"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Stötdämpare.

 1. 1. Den generativa dämparen

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Max Ackermann; Kevin Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Dämpare; Fordon; Generator;

  Sammanfattning : It becomes more common with hybrid and electric vehicles around the world and in Sweden. These cars are becoming more and more effective with new sources of regenerative power such as the engine break. This prolongs the cars range which is making electric vehicles more and more competitive. LÄS MER

 2. 2. Lantbrukares erfarenheter av socialt stöd : en kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Josefin Wennlo; [2020]
  Nyckelord :attitude; social support; farmers; occupational health; attityd; socialt stöd; lantbrukare; arbetshälsovetenskap;

  Sammanfattning : Inledning: Lantbrukare står för flest dödsfall till följd av stress och mental sjukdom, jämfört med andra yrkesgrupper. Socialt stöd blir därför extra viktigt eftersom det tycks fungera som en stötdämpare mot den stress, oro och ångest som många lantbrukare drabbas av i sitt yrkesliv. LÄS MER

 3. 3. Modelling of Automotive Suspension Damper

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik; KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Saurabh Vyas; Venkata Dinesh Raju Jonnalagadda; [2020]
  Nyckelord :Damper Model; hysteresis; least squares fitting; Stribeck friction model; Parameterization; FV curve; Damper test rig; Error matrix; Error plots; Multibody Simulation; MBS.; stötdämparmodell; hysteres; minsta kvadratpassning; Stribeck-friktionsmodell; Parametrisering; FV-kurva; stötdämpartestrigg; Felmatris; Feldiagram; Flerkroppssimulering; MBS;

  Sammanfattning : A hydraulic damper plays an important role in tuning the handling and comfort characteristicsof a vehicle. Tuning and selecting a damper based on subjective evaluation, by considering theopinions of various users, would be an inefficient method since the comfort requirements of usersvary a lot. LÄS MER

 4. 4. Går det att köpa personuppgifter på bilskroten? : Ett arbete om digital forensik på begagnade bildelar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Holme Börjesson; Filiph Lindskog; [2020]
  Nyckelord :digital forensics; vehicle forensics; embedded systems forensics; personal integrity; chip-off; IT-forensik; bilforensik; forensik på inbäddade system; personlig integritet; chip-off;

  Sammanfattning : I moderna bilar lagras ofta data från användaren av bilen då en mobiltelefon eller annan enhet parkopplas genom Bluetooth- eller USB-anslutning. I de fall dessa data innehåller personuppgifter kan de vara intressanta i en utredning samt vara värda att skydda ur ett integritetsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Proving Ground Durability Simulations

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Siddharth Ramakrishnan; [2019]
  Nyckelord :Virtual Durability Simulations; Multibody Simulations; Buses; Virtuell hållfasthetsprovning; Multibody-simuleringar; bussar;

  Sammanfattning : Virtual durability simulations have been explored in the automotive industry to complement physical testing in designing durable vehicles. Simulations are useful to check the validity of the design before even building the prototype of the vehicle. LÄS MER