Sökning: "Stina Sandström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Stina Sandström.

 1. 1. Musik i förskolan : Hur pedagoger beskriver arbetet med musik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Stina Sandström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur pedagoger använder musik i förskolan. Det kommer ta upp vad pedagoger har för medvetet syfte med olika musikaliska tillfällen samt vad pedagoger anser att musik bidrar till utöver de övriga ämnena som praktiseras i förskolan. LÄS MER

 2. 2. “We could get them to become normal sooner than if they don’t receive Physical Therapy” : A qualitative interview study reflecting Thai physiotherapists thoughts and experiences regarding stroke rehabilitation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Emelie Fagerberg; Stina Sandström; [2019]
  Nyckelord :physiotherapy; stroke; Thailand; rehabilitation;

  Sammanfattning : Background: Stroke affects 15 million people worldwide each year. The rehabilitation should be equal everywhere but that is not the case. Most evidence comes from research in high income countries and those circumstances may not be applied everywhere in the world. LÄS MER

 3. 3. From hate media to great media? : Rwandan radio journalist’s view of the media climate in their country

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Stina Sandström; Emelie Looyenga; Anna Åslund; [2015]
  Nyckelord :Africa; Rwanda; Genocide; Media; Journalism; Radio; Agenda Setting; Globalization; Domestication; Media laws; Politics; Developing society;

  Sammanfattning : In 1994 a brutal genocide took place in Rwanda were one part of the population killed over 800 000 of their own people over a period of one hundred days. Rwandan radio, the biggest and most influential medium in the country, played a crucial part in the tragedy and today, almost 22 years after the genocide, Rwanda is trying to rebuild the media system as well as the trust between the public and the journalists. LÄS MER

 4. 4. Den senaste omvårdnadsforskningen om hjärtsvikt : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Dan Olsson; Stina Sandström Andersson; [2009]
  Nyckelord :Chronic heart failure; care; nursing; nursing research; kronisk hjärtsvikt; omvårdnad; omvårdnadsforskning;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att enligt vetenskapliga studier, publicerade mellan år 2002 och 2007, beskriva omvårdnad av patienter med kronisk hjärtsvikt. Metoden som användes var en litteraturstudie med beskrivande design. LÄS MER