Sökning: "Sustainable fashion"

Visar resultat 1 - 5 av 365 uppsatser innehållade orden Sustainable fashion.

 1. 1. Social media influencers’ impact on consumers’ sustainable fashion consumption: A qualitative study on post-millennial consumers

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Julia Lidgren; Mikaela Major; [2021-07-02]
  Nyckelord :Sustainable consumption; Sustainable fashion; Influencer marketing; Social media influencer;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Greener Closets: Understanding Practices of Acquiring Sustainable Fashion

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Olivia Falklind; Johanna Viitanen; [2021-07-02]
  Nyckelord :practice theory; sustainable fashion; reuse; upcycling; sharing; time;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Cirkulär ekonomi inom modebranschen En studie över hur svenska fast fashion-företag kan arbeta cirkulärt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Sundqvist; Ida Pettersson; [2021-06-30]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; fast fashion; hållbarhet; modebranschen; circular economy; fast fashion; sustainability; fashion industry;

  Sammanfattning : Background: Processing and resource extraction has a huge impact on the biological diversity.The fashion industry requires a lot of resources and has a big negative impact on both humansand the environment. Fast fashion developed in the beginning of the 1990s as a way to speedup the production and to quickly get new trends out on the market. LÄS MER

 4. 4. Sustainable Marketing in Fast Fashion A quantitative reseach investigating sustainable marketing strategies´impact on consumer behavior

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Paulsson; Beatrice Ursing; [2021-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Miljömärkningar inom klädindustrin : En undersökning om kvinnliga modekonsumentens uppfattning av miljömärkningar inom klädindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sofia Ehrnberg; Sandra Campos; Jennifer Sjökvist; [2021]
  Nyckelord :Greenwashing; consumer awareness; non-certified environmental labels; certified environmental labels; green marketing; sustainability; reliability; Greenwashing; konsumentmedvetenhet; icke-certifierade miljömärkningar; certifierade miljömärkningar; grön marknadsföring; hållbarhet; pålitlighet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka kvinnliga modeintresserade konsumenters medvetenhet kring greenwashing i relation till miljömärkningar inom klädindustrin. Vidare syftar studien till att undersöka hur kvinnliga modeintresserade konsumenter uppfattar ett plaggs hållbarhet utifrån miljömärkningar inom klädindustrin. LÄS MER