Sökning: "Suzanna Lindström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Suzanna Lindström.

  1. 1. Faktorer för lönsam ridskola : intervju med åtta ridskolechefer

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

    Författare :Caroline Bore; Suzanna Lindström; [2015]
    Nyckelord :ekonomi; ridsport; ideell förening; economy; equestrian sport; nonprofit organization;

    Sammanfattning : Ridning är en av Sveriges största sporter med en halv miljon utövare (SvRF 2014). Cirka en tredjedel av landets invånare kommer enligt Jordbruksverket (2013a) på något sätt i kontakt med hästar. Svenska Ridsportförbundet (SvRF) är ansvarig organisation för sporten och verkar under Riksidrottsförbundet (Risshytt-Collman et al. 2012). LÄS MER