Sökning: "Therese Karlberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Therese Karlberg.

 1. 1. Var är tjejerna? : Tonårstjejers upplevelse av idrott

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Therese Lundberg; Kajsa Lundell Karlberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur fem tonårstjejer (13 - 19 år) som för närvarande inte är aktiva i en idrottsförening uppfattar organiserad idrott och idrottande i förening. Frågeställningarna är: Varför är inte dessa tonårstjejer aktiva inom föreningsidrotten? Vilka faktorer påverkar viljan att delta i föreningsidrott? Hur förhåller sig dessa fem tjejer till organiserad idrott som fenomen? Metod Fem semistrukturerade intervjuer om vardera cirka trettio minuter genomfördes. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser av råd och stöd givna av Special-BVC angående uppfödningssvårigheter hos barn

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Therese Karlberg; Anna Nordqvist; [2017]
  Nyckelord :Child Health Services; food intake difficulties; parental experiences; counselling; Barnhälsovård; uppfödningssvårigheter; föräldrars upplevelser; rådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att äta och därigenom tillgodogöra sig näring är av stor vikt för hälsa och tillfredsställande tillväxt. Flera faktorer påverkar ett barns matvanor och det finns ett flertal orsaker till uppfödningssvårigheter hos barn. Föräldrar till barn med uppfödningssvårigheter kan uppleva stress och oro. LÄS MER

 3. 3. Den decentraliserade frivilligorganisationen : En fallstudie av Amnesty International Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Therese Karlberg; [2014]
  Nyckelord :Voluntary organization; social movement; decentralized; annual meeting; Amnesty International; Frivilligorganisation; social rörelse; decentraliserad; årsmöte; Amnesty International;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to find an explanation for why Amnesty International in Sweden has seen an increasing number of members, while the number of participants at the national annual meeting has decreased. The method of the study was done with an inductive approach in which the problem has affected the choice of theory and empirical data. LÄS MER

 4. 4. Water balance and nitrate leaching from arable land in a changed climate : a model study

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Therése Nanos; [2011]
  Nyckelord :climate change; water balance; nitrate leaching; crop growth;

  Sammanfattning : This thesis aims to present the essential background on how to perform climate changeimpact assessments, and to present the results from a climate impact assessment on waterbalance and nitrate leaching for an arable Swedish soil. The soil is a sandy soil in southwesternSweden, grown with spring cereals. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av smärtlindring och livskvalitet efter botoxbehandling i smärtlindrande syfte : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Therese Karlberg; [2011]
  Nyckelord :Botulinum type A; pain; pain measurement; quality of life; Botulinum typ A; smärta; smärtskattning; livskvalitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelse av smärtlindring och livskvalitet efter botoxbehandling i smärtlindrande syfte samt patienternas inställning till Botox.Metod: En kvalitativ intervjustudie med en deskriptiv och explorativ design. LÄS MER