Sökning: "Tillgänglighet på webben"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Tillgänglighet på webben.

 1. 1. Widareutbildning Wia Webben : En studie om engagemang i webbaserad kompetensutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande i Stem

  Författare :Josefin Kumlin; [2021]
  Nyckelord :adult learning; competency enhancement; web-based learning; kompetensutveckling; vuxnas lärande; webbaserat lärande;

  Sammanfattning : Dagens tekniska utveckling innebär snabba förändringar för många yrken. För att medborgare ska fortsätta att vara anställningsbara krävs kontinuerlig vidareutbildning och kompetensutveckling. LÄS MER

 2. 2. Tillgänglighet på webben: En kvalitativ studie om hur program- och kursansvariga förhåller sig till tillgänglighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :John Dahlberg; Jonna Johansson; Ludwig Rusch; [2021]
  Nyckelord :tillgänglighet; webb; utbildning; funktionsvariation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Utveckling av webben har haft en stor inverkan på människors vardag samtidigt som internetanvändandet fortsätter att öka. Begreppet tillgänglighet har vuxit fram och syftar till att information från webben ska vara enkelt att nå och tillgängligt för alla, även för personer med funktionsvariation. LÄS MER

 3. 3. Webbtillgänglighet för synskadade på webben.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Filip Hanson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att skapa tillgänglighet för funktionshindrade påwebben har blivit av allt större intresse förföretag då nya regler har fastställts kring webbtillgänglighet.En standard som beskriverwebbtillgänglighet är WCAG. LÄS MER

 4. 4. Auditiv feedback i menyer på webben : Ljud som navigeringsstöd för personer med synnedsättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Alice Fritz; [2021]
  Nyckelord :Synnedsättning; auditory icons; earcons; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Internet är för många en självklarhet för att kunna dela och ta del av information. För andra kan användandet av internet vara frustrerande och exkluderande. En sådan grupp är personer med olika former av synnedsättningar. För dessa personer finns vissa verktyg tillgängliga så som screen readers. LÄS MER

 5. 5. Ökad tillgänglighet på webben för användare med funktionsvariation genom WCAG:s standarder : En implementering av tillgänglighetsanpassad kod i LenaSys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Frida Lövborg; [2021]
  Nyckelord :Tillgänglighet; funktionsvariation; WCAG; DIGG;

  Sammanfattning : Webben har stor betydelse för vårt samhälle, och det är därför viktigt att den är tillgänglig för alla. Personer med någon form av funktionsvariation är en grupp som tidigare inte inkluderats i utformningen och utvecklingen av webben, men det finns idag en lagstiftning om digital tillgänglighet. LÄS MER