Sökning: "Victor Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Victor Lindgren.

 1. 1. Vi hann i alla fall med Selma! : En studie av gymnasielärares syn på representation av kvinnliga författare i sin undervisning inom kursen SVenska 2

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Victor Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Genus; kanon; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Optimal Supplier Relationship Management: A multiple case study of Swedish MNE within the engineered products industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Victor Bernhardsson; Oscar Lindgren; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hanteringen av byggföretagens projekportfölj : En studie på svenska byggföretag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Victor Lindgren; Joel Johansson; [2018]
  Nyckelord :Construction project management; project portfolio management; project portfolio management construction; management control systems.;

  Sammanfattning : Bakgrund Byggföretagen står för en väsentlig del av det svenska näringslivet och har de senaste åren upplevt en hög omsättningstillväxt. Dessa företag arbetar i en projektbaserad miljö vilket skapar ett behov av en styrning för att hantera alla projekt ur ett helhetsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Hur styrs gaseller? : Verksamhetsstyrning i snabbväxande företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Victor Lindgren; Joel Johansson; [2017]
  Nyckelord :Gazelles; growth; management control systems; high-growth companies; Gasellföretag; tillväxt; verksamhetsstyrning; tillväxtföretag;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats (2FE24E), Civilekonomprogrammet – Controller Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, VT 2017 Titel: Hur styrs gaseller? – Verksamhetsstyrning i snabbväxande företag Författare: Joel Johansson och Victor Lindgren Handledare: Anders Jerreling Examinator: Elin Funck Bakgrund: Gasellföretag har visat sig vara betydelsefulla för jobbskapandet i en ekonomi. Dessa företag präglas av en hög tillväxt och det har visat sig att flera av dem inte klarar att hantera detta under en längre tid. LÄS MER

 5. 5. Användbarhet i ett enhetligt informationssystem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Joacim Gerdbo; Victor Lindgren; [2016]
  Nyckelord :Informationssystem; Enhetlig; Beställares påverkan; Region Skåne; Melior; PMO; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Användbarhet i system är idag en stor faktor för om ett utvecklingsprojekt får ett lyckat utfall eller inte. Likväl går det att konstatera att implementering av ett enhetligt system inom en verksamhet kräver förändring av arbetsprocesser vilken kan få en naturlig påverkan på systemets användbarhet. LÄS MER