Sökning: "Viktor Wallström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Viktor Wallström.

 1. 1. En kritisk vän: En fallstudie av vilka roller som präglat svensk utrikespolitik under 2000-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Lundquist; [2018]
  Nyckelord :Role theory; Foreign Policy Analysis; Sweden’s foreign policy; European cooperation; EU; International critic; Anna Lindh; Laila Freivalds; Carl Bildt; Margot Wallström; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines which roles that have characterized Swedish foreign policy during the 21st century. The scientific method used is a discourse analysis in which 19 Statements of Foreign Policy, presented by four different Swedish Ministers for Foreign Affairs, have been analyzed. LÄS MER

 2. 2. Mitigating Urban Heat Island effects in Beirut

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Viktor Wallström; Viktor Brandt Johnson; [2018]
  Nyckelord :Urban Heat Island; UHI; Beirut; Lebanon; Microclimate; Urban Design; ENVI-met; Planning; Architecture; Sustainability; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Urbanisation in Beirut has led to a situation where the city suffers from a severe lack of green public space—Lebanon’s capital have ended up with some of the least amount of public green space per capita in the world. The lack of green surfaces and vegetation in Beirut contributes to the city’s Urban Heat Island (UHI)—a phenomenon where an urban or metropolitan area traps waste heat and end up significantly warmer than the surrounding area. LÄS MER

 3. 3. Exklusionens Arkitektur : en studie av exkluderingens görande i offentliga rum utifrån ett aktör-nätverksperspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Mikael Svensson; Viktor Wallström; [2016]
  Nyckelord :exkludering; offentligt rum; territorialitet; bänkar; övervakning; trygghet; demokrati; aktör-nätverksteori;

  Sammanfattning : Är det offentliga rummet lika välkomnande för alla? De senaste åren har svensk dagspress uppmärksammat flera exempel där fysisk miljö agerar exkluderande— alltså bidrar till att utesluta vissa grupper av människor från offentliga platser. En trend som kan skönjas är bland annat att denna “exkluderande design” blir allt vanligare i städer, nationellt som internationellt. LÄS MER