Sökning: "sara bl"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden sara bl.

 1. 1. Utomhusmiljön i förskolan : En kvalitativ studie med fokus på pedagogers syn på användandet av förskolegårdens miljö för barns utveckling och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Agnes Sigvardsson; Sara Sjögren; [2020]
  Nyckelord :Utomhusmiljö; Samspel; Artefakter; Mediering; Pedagoger;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om verksamma pedagogers syn på förskolans utomhusmiljö för barns utveckling och lärande. Frågeställningar som hur verksamma pedagoger talar om förskolans utomhusmiljö som en lärmiljö i undervisningen samt vilket syfte pedagogerna har med utevistelse har guidat studien. LÄS MER

 2. 2. Framtidens återvinningsstation : mer än bara återvinning

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Joanna Ederyd; Sara Aneljung; [2019]
  Nyckelord :avfall; konsumtion; nedskräpning; återbruk och återvinning;

  Sammanfattning : Återvinningsstationen är den plats vi går till för att slänga förpackningar och tidningar som vi inte längre har nytta av eller som anses vara förbrukade. För många är dessa platser förknippade med ljudet av krossat glas, öllukt och smuts på kläder och händer. LÄS MER

 3. 3. Bluetongue : europeiska utbrott och kontrollmetoder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sara Fjellstad; [2017]
  Nyckelord :Bluetongue; utbrott; kontrollmetoder; övervakning; restriktioner;

  Sammanfattning : Bluetonguevirus (BTV) är ett vektorburet virus som orsakar sjukdom hos idisslare, främst får. På senare år har BTV oväntat spridits långt norrut i Europa med flera olika serotyper delaktiga. LÄS MER

 4. 4. Framtagning av unika gemensamma sekvenser hos koagulasnegativa stafylokocker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Jonas Mattisson; Sofia Gräsberg; Sara Rydberg Öhrling; Mohammed Al-Jaff; Iris Molin; Eric Sandström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I följande rapport kommer vi ta upp hur vi löste problemet med att hitta gemensamma sekvenser hos en mängd koagulasnegativa stafylokocker (KNS) för att bl.a. kunna skilja dem ifrån dess släkting Staphylococcus aureus (S. aureus). LÄS MER

 5. 5. Mat i rättan tid : en diskussion om Landsbygdsprogrammets matsatsningar i Skåne 2007-2013

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Nilsson; [2015]
  Nyckelord :landsbygdsprogrammet; Länsstyrelsen; sökprocess; livsmedel; mervärde;

  Sammanfattning : Mat och matproduktion är centralt i vårt samhälle, inte minst på den skånska landsbygden. Livsmedelsnäringen bidrar till samhällsnyttan inte bara genom att producera mat, utan också genom att skapa arbetstillfällen, hålla landskapet öppet, bidra till den biologiska mångfalden och den är helt central när det gäller att upprätthålla en levande landsbygd. LÄS MER