Sökning: "trademark law"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden trademark law.

 1. 1. Tvådimensionella återgivningar av tvådimensionella varor som varumärken : En tolkning av art. 7.1 e) iii) VMF:s omfattning och syfte mot bakgrund av Svenskt Tenn-målet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Frost Anna Matson; [2019]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Varumärkesrätt; Absoluta registreringshinder; Tvådimensionella varumärken; Upphovsrätt; Överlappande skydd; Brukskonst;

  Sammanfattning : För att kunna registrera ett EU-varumärke krävs att det inte föreligger några absoluta eller relativa registreringshinder. Ett av de absoluta registreringshindren, art. 7.1 e) iii) VMF, stadgar ett förbud om att registrera kännetecken som endast består av ”[. LÄS MER

 2. 2. Varumärkes- och designskydd för modedesign : En EU-rättslig och empirisk studie om modebranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Li; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper examines how the trademark and design regulations in the European Union (EU) are used within the European fashion industry. It mainly focuses on the protection for a fashion design, rather than the protection for a word or a logo. LÄS MER

 3. 3. You can’t use confusion to dilute a famous brand : A comparative study of the approaches of the EU and South Africato dilution

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kabelo Mutubi; [2019]
  Nyckelord :Trademark law; European Union Trademark law; Dilution; Comparative law; freedom of expressions; South Africa; Varumärkesrätt; Europeiska unionen Varumärkesrätt; Utspädning; Jämförande lag; yttrandefrihet; Sydafrika;

  Sammanfattning : The primary objective of the study as contained in this thesis is the discussion of the approaches to dilution taken by the legal systems of the European Union and South Africa. Although a comparative methodology is employed the discussion grounds the separate development of the anti-dilution provisions in both systems first before discussing comparisons and diverging approaches (should they exist). LÄS MER

 4. 4. Det personliga varumärket – En undersökning av varumärkeslagstiftningens kompabilitet med rätten till egendom och privatliv samt möjligheten att uppnå ett varumärkesrättsligt skydd för sin person

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Strandénius; [2019]
  Nyckelord :Civilrätt; EU-rätt; förmögenhetsrätt; immaterialrätt; mänskliga rättigheter; varumärkesrätt; Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna; Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett varumärkesrättsligt skydd är ofta något som företag arbetar hårt för att uppnå. I vissa fall kan ett varumärke anses ha ett ekonomiskt värde i sig. Den tekniska utvecklingen har medfört ett förändrat samhällsklimat där individer getts ett allt större utrymme att utrycka sig. LÄS MER

 5. 5. Varumärkesanvändning - En undersökning av begreppets innebörd och inverkan på ensamrättens omfattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agnes Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Varumärkesrätt; Varumärkesanvändning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En varumärkesinnehavares ensamrätt medför en rätt att hindra andra från att använda det skyddade varumärket. Ensamrätten omfattar dock endast användning som sker för varor eller tjänster i näringsverksamhet. Varumärkesrätten innehåller endast exempel på vilka handlingar som en varumärkesinnehavare kan motsätta sig. LÄS MER