Sökning: "Hälsocoach"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Hälsocoach.

 1. 1. Motivation till beteendeförändring – En kvalitativ studie om tjänsten Hälsocoach online

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Emma Bendroth; Sofia Svensson; [2019-08-14]
  Nyckelord :Kost; online coachning; motivation; beteendeteorier; drop-out; hälsopromotion; träning; fysisk aktivitet; levnadsvanor; hälsa;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet inriktning kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Lena GripetegExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 36 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2019.... LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av hälsocoaching och motivation till beteendeförändring : En mixed method studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Phaisarn Gustafsson; Andreas Jungerby; Martin Persson; [2018]
  Nyckelord :Folkhälsa; Hälsa; Kvalitativ; Kvantitativ; Livsstilsrådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Landstinget i Kalmar län arbetar kontinuerligt med frågor kring hälsa och lanserar därför olika hälsofrämjande insatser med mål att förebygga sjukdomar. En av insatserna är hälsocoaching där klienter får hjälp med en beteendeförändring. LÄS MER

 3. 3. Hälsocoaching : En interventionsstudie av effekten av tre veckors hälsocoaching

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Beatrice Ericsson; [2018]
  Nyckelord :Health; health coaching; health promotion; motivation; Hälsa; hälsocoaching; hälsofrämjande arbete; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns en mängd forskning som visar på positiva effekter av fysisk aktivitet och vilka hälsorisker som finns vid fysisk inaktivitet. Trots detta så ökar stillasittandet och många individer i samhället idag har hälsoproblem. LÄS MER

 4. 4. Att främja personalens hälsa. : En utvärdering av hälsofrämjande arbete i syfte att öka frisknärvaron.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anton Forsberg; Emil Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Frisknärvaro; hälsofrämjande; hälsotest; motivation; beteendeförändring;

  Sammanfattning : CSN (Centrala studiestödsnämnden) har som ambition att förstärka sin frisknärvaro bland medarbetarna. Anledningen till det är att främja hälsan för den enskilda individen och minska kostnaderna för organisationen i sin helhet. LÄS MER

 5. 5. Att vara eller inte vara - en hälsocoach : En kvalitativ studie om hur yrkesrollen som hälsocoach bidrar till att forma den personliga identiteten och förhållningssättet till hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Caroline Hjelm; Lina Jerhammar Hedman; Ellinor Thuné; [2015]
  Nyckelord :Health Education; pedagogy; health coach; identity; hälsolitteracitet; profession; health; expectations; standards; socialization; social interaction; Hälsopedagogik; pedagogik; hälsocoach; identitet; hälsolitteracitet; yrkesroll; hälsa; förväntningar; normer; socialisering; social interaktion;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur lärandet av yrkesrollen som hälsocoach bidrar till att forma den personliga identiteten. Syftet var även att undersöka hur denna lärprocess skulle kunna påverka hälsocoachernas individuella hälsa, genom beskrivningar av deras personliga förhållningssätt till hälsa. LÄS MER