Sökning: "beteendeteorier"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet beteendeteorier.

 1. 1. Motivation till beteendeförändring – En kvalitativ studie om tjänsten Hälsocoach online

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Emma Bendroth; Sofia Svensson; [2019-08-14]
  Nyckelord :Kost; online coachning; motivation; beteendeteorier; drop-out; hälsopromotion; träning; fysisk aktivitet; levnadsvanor; hälsa;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet inriktning kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Lena GripetegExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 36 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2019.... LÄS MER

 2. 2. The Adoption of Robo-advisory in the Swedish Financial Technology Market : Analyzing the consumer perspective

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Linda Cedrell; Nivin Issa; [2018]
  Nyckelord :Robo-advisory; securities; fintech; innovation; technology adoption; Robotrådgivning; värdepapper; fintech; adoption av teknologi;

  Sammanfattning : Due to the digitalization revolution within the financial sector fintech companies are challenging the traditional banking institutes with new technologies and innovations. Robo-advisors are the new way to get personalized investment services online instead of using traditional advisory. LÄS MER

 3. 3. Persuasive features in online health coaching: A case study of coaching provider Lifted

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Petriina Piuhola; [2017]
  Nyckelord :Online coaching; health; wellbeing; behavior change; persuasive technologies.;

  Sammanfattning : Human-Computer Interaction (HCI) research typically studies behavior change by measuring behavior outcomes, but this is not always feasible nor the only way to study persuasive technologies. Understanding how users interact with and integrate persuasive systems into their daily lives can also guide the evaluation of such systems. LÄS MER

 4. 4. Elefanten i soprummet / The Elephant in the Garbage Room

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Signe Ahlsten; [2017]
  Nyckelord :Restauranger; Beteende; Källsortering; Cirkulär ekonomi; Avfall; Restaurangavfall; Restaurant; Behavior; Recycling;

  Sammanfattning : Restaurangbesök blir allt vanligare i takt med en accelererande urbanisering och ökad ekonomisk tillväxt. Urbaniseringen och konsumtionssamhället genererar stora mängder avfall. LÄS MER

 5. 5. ”Varken E=mc2 eller Det förlorade paradiset rafsades ihop av en festprisse” : En kvalitativ studie om introvert beteende i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofie Larsson; Micaela Nordqvist; [2015]
  Nyckelord :introvert; elevbeteende; tillskrivande; extrovert norm; pedagogisk påverkan;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att lyfta fram begreppet introvert i skolvärlden genom att undersöka hur introverta beteenden kan påverka elevers utbildning. Vi lyfter även fram lärares tillskrivande av introvert beteende.Vi utgår ifrån Jung och H.J. LÄS MER