Sökning: "Winner s curse"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Winner s curse.

 1. 1. Football franchise pricing – Finding the right valuation method while factoring in potential investment motivations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Yan Felten; [2018-07-04]
  Nyckelord :Sport economy; Sport finance; Football economy; Football club valuation; Value drivers; Intrinsic value; Relative valuation; Price index; Investment motivation; Pricing rationales;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Underprissättning på börsen - En kvantitativ studie av svenska börsintroduktioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Ahlzén; Oskar Vilhelmsson; [2017-10-27]
  Nyckelord :Börsintroduktion; IPO; underprissättning; Winner’s curse; Nasdaq Stockholm; multipel linjär regression;

  Sammanfattning : Problem: Det råder konsensus bland forskare att börsintroduktioner löpande blirunderprissatta världen över. Omfattande studier har gjorts på världens marknaderför att finna de underliggande faktorerna, men resultaten är olika ochmotsägelsefulla. LÄS MER

 3. 3. Underpricing and actual return in IPOs

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gustav Lundberg; Leon Nagy; [2017-08-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In IPOs, both the firm and its underwriter might have incentives to underprice the shares. This has caused a perception that investing in IPOs is an easy way to achieve abnormal returns. LÄS MER

 4. 4. Do IPOs create profitable opportunities for retail investors? : a quantitative study on the Nordic markets

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Mohamed Shihab; Fredrik Bubere; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate if retail investors have profitable opportunities in the Nordic markets. We want to contribute with up-to-date research to help retail investors make a better investment choice in the Nordic markets. LÄS MER

 5. 5. Underprissättning, hur kommer det sig? : En kvantitativ studie av de extremaste introduktionerna på börsen.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Johansson Mikael; Nilsson Robin; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningBörsintroduktion eller IPO (Initial Public Offering) är något som sker när ett företag väljer att notera sig på en marknad. När detta sker visar forskning bl.a. LÄS MER