Sökning: "signalteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet signalteorin.

 1. 1. Hållbarhetsrapporter och aktievärde : Värderas frivilliga och lagstadgade hållbarhetsrapporter lika?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Rasmus Clausson; Linus Sjögren; [2020]
  Nyckelord :Sustainability report; Environmental report; CSR report; Swedish stock market; Market value; Stock value; Principal-agent theory; Stakeholder theory; Hållbarhetsrapport; Hållbarhetsredovisning; CSR rapport; svenska aktiemarknaden; marknadsvärde; aktievärde; intressentteorin; principal-agentteorin;

  Sammanfattning : En hållbar värld blir mer och mer viktigt för världens befolkning. Det märks inte minst genom ett EU-direktiv från 2014. Direktivet innebär att en del företag i medlemsländerna blir tvingade, genom egna lagar, att upprätta hållbarhetsredovisningar. I Sverige infördes lagen under 2016 och gäller för räkenskapsår som inleds 2017. LÄS MER

 2. 2. INSIDERS PÅVERKAN PÅ MARKNADENS OROLIGHET : En händelsestudie om insiderhandels effekt på volatilitet på Stockholmsbörsen

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Filip Carlsson; Gustav Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Insiderhandel; insynshandel; volatilitet; händelsestudie; signalteorin;

  Sammanfattning : Det har sedan långt tillbaka genomförts omfattande forskning om insynspersoner möjlighet till abnormal avkastning. Här pekar majoriteten av tidigare studier mot att det är möjligt. LÄS MER

 3. 3. Negativ information i storbankernas hållbarhetsredovisningar : En studie om vilka legitimitetsstrategier svenska storbanker använder vid kommunikation av negativ information

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Dlovan Salih; Neda Gemal; [2020]
  Nyckelord :hållbarhetsredovisning; årsredovisningslag; legitimitetsstrategier; negativa avslöjanden; banker; Global Reporting Initiative;

  Sammanfattning : Hållbarhetsredovisning för stora företag har inte alltid varit obligatoriskt. År 2017 infördes en lagändring i årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) i Sverige som innefattade att det är obligatoriskt för stora företag att upprätta en hållbarhetsredovisning. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars teoretiska väg till gängkriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Marcus Svedqvist; Terese Larsson; [2020]
  Nyckelord :Signalteori; Differential Association; Gatugäng; Selektion; Ungdomsbrottslighet; Brottslighet;

  Sammanfattning : Den här är en översiktsstudie som syftar till att presentera en bild av forskningen relaterad till ungdomar som ansluter sig till gatugäng och utvecklingen av deras kriminella beteende. Relevanta studier har analyserats med hjälp av två teorier; signalteorin som ser till signaler mellan gäng och deras potentiella rekryter och teorin om differentiella associationer som argumenterar för att ett kriminellt beteende är inlärt genom kontakter med pro-kriminella influenser. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning i tre branscher : En komparativ innehållsanalys av nio svenska företags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Olivia Stener; Pernilla Siverot; [2020]
  Nyckelord :Sustainability reporting; CSR; TBL; Signaling Theory; GRI; Stakeholders; Legitimacy; Hållbarhetsredovisning; CSR; TBL; Signalteori; GRI; Intressenter; Legitimitet;

  Sammanfattning : Datum:                    9 juni 2020 Nivå:                        Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution:              Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare:              Pernilla Siverot       Olivia Stener                                    (97/04/01)               (97/11/09)        Titel:                        Hållbarhetsredovisning i tre branscher: En komparativ innehållsanalys av nio svenska företags hållbarhetsrapporter Handledare:            Esbjörn Segelod Nyckelord:              Hållbarhetsredovisning, CSR, TBL, Signalteori, GRI, Intressenter,  Legitimitet Frågeställning:       Hur framställer företag i branscherna telekommunikation, livsmedel och medicin sina hållbarhetsrapporter utifrån kravet på väsentlighet? Syfte:                       Denna studie syftar till att analysera hållbarhetsrapporter utifrån vad företagen själva anser vara väsentligt, med fokus på signalteorin och andra kompletterande teorier. Detta genom att analysera hållbarhetsrapporter inom de tre branscherna telekommunikation, livsmedel och medicin. LÄS MER