Sökning: "Word of Mouse"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Word of Mouse.

 1. 1. Negativ word of mouth : olika WOM-källors inflytande på köpbeslutet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Wester; [2016]
  Nyckelord :Word of mouth; electronic word of mouth; purchase decision making; Word of mouth; elektronisk word of mouth; köpbeslut;

  Sammanfattning : Word-of-mouth har länge varit ett intressant och viktigt fenomen inom marknadsföringen. Med introduktionen av Internet och den växande populariteten av sociala medier, så har word-of-mouth förändrats och är nu tillgänglig för många fler konsumenter online och världen över. LÄS MER

 2. 2. Dialekter och röstigenkänning : Ett röstigenkännings-API:s förmåga att uppfatta svenska dialekters kännetecken och röstkombinationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Jonas Nilsson; Daniel Larsson; [2015]
  Nyckelord :Röstigenkänning; Röststyrning; Dialekter; Svenska Dialekter; Röstigenkännings-API; Språkområde; Ljudkombinationer.;

  Sammanfattning : Allt eftersom utvecklingen går framåt inom applikationer och system så förändras också sättet på vilket vi interagerar med systemet på. Hittills har navigering och användning av applikationer och system mestadels skett med händerna och då genom mus och tangentbord. LÄS MER

 3. 3. Trust and Word of Mouse : Your secret weapons towards customer loyalty on the web

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :SUSANNE EMOND; HANNA SELLING; [2013]
  Nyckelord :Online Shopping; Internet; Social Media; Customer loyalty;

  Sammanfattning : With the explosion of social media platforms in the interactive digital media realm and companies increased comprehension of the importance of having loyal customers, the question of social media usage in developing customer loyalty has become more and more prominent. Since social media allows firms to engage directly with the end‐consumer at a relatively low cost and with a higher level of efficiency, it is particularly important for small online branded retailers with limited marketing and PR budgets. LÄS MER

 4. 4. Från "Word of Mouth" till "Electronic Word of Mouth" En studie i hur begreppets innebörd förändras över tiden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victoria Stranne; Marcus Turesson; [2012-06-19]
  Nyckelord :Word of Mouth; Electronic Word of Mouth; Word of Mouse; Online Word of Mouth; Internet Word of Mouth;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Modebloggares påverkan på unga kvinnors köpintention.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Sofia Enocson; Emelie Rolfsson; [2012]
  Nyckelord :Sociala medier; opinionsledare; word of mouth; word of mouse; blogg;

  Sammanfattning : Idag vet vi att läsandet och skrivandet av bloggar ökat markant de senaste åren, framför allt bland unga kvinnor. Vidare ser vi en ökad popularitet av modebloggar, där exponering av kläder och andra produkter, dagligen finns med bland inläggen för att inspirera läsarna. LÄS MER