Sökning: "World heritage"

Visar resultat 1 - 5 av 233 uppsatser innehållade orden World heritage.

 1. 1. Hantering av särskilt stora universella värden i Sverige

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Holényi; [2021-06-15]
  Nyckelord :Outstanding Universal Values; Management Plans; World Heritage; Sweden;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård2021, 30 hpAvancerad nivå2021–03.... LÄS MER

 2. 2. "PINKWASH THIS: Resisting the mainstreaming management of queer cultural heritage"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Hanna Malmsten; [2021-02-03]
  Nyckelord :Queer Culture; Cultural Heritage; Pinkwashing; LGBTQIA ; Space; Resistance;

  Sammanfattning : As Pride festivals around the world in 2019 celebrate the 50th anniversary of the Stonewall riots, the word pinkwashing is on the tip of many tongues. The question of whether or not political parties, business enterprises and authoritative institutions should have an obvious place in the celebrations is frequently discussed, considering Pride, at the start, was a demonstration for the rights of lgbtqia+ people. LÄS MER

 3. 3. Värdet av repatriering. En biografi av totempålen G’psgolox’s repatriering från Sverige till Kanada. (Svenska)

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Frida Ekberg Toscano; [2021]
  Nyckelord :G’psgolox totem pole; Haisla people; repatriation; biography; cultural heritage and identity.; G’psgolox totempåle; Haislafolk; repatriering; biografi; kulturarv och identitet;

  Sammanfattning : The study is an archaeological biography of the G'psgolox totem pole told from the Haisla people's perspective in Canada and adopts cultural relativism and the theory of ontology to highlight their experience and perspective on the repatriation process of the G'psgolox totem pole. The research has been limited to studying the totem pole only based on an emic perceptive, the Haisla people, and departures from secondary sources consisting of films, Haisla organizations websites, and literature where they shared their experiences. LÄS MER

 4. 4. Analys av nyckelrättigheter i väpnade konflikter : Hur nyckelrättigheter respekteras i det pågående kriget i Syrien

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Karl Arfors; [2021]
  Nyckelord :Humanitär rätt; Humanitär kris; Syrien; Mänskliga Rättigheter; Väpnad Konflikt; Rätten till liv; Rätten att inte utsättas för tortyr eller annan grym omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning;

  Sammanfattning : Abstract This essay has been about investigating and analyzing key rights in armed conflicts and howthey are respected in the Syrian war. The essay brings up three key rights and they are- the right to life- torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment- protection of cultural propertyRegarding these rights, questions are formulated- How have the human key rights been respected in the Syrian war?- How does the protection for the key rights look within IHL?- What do the prospects for an acceptable situation look like in short term?The Syrian war started in mars 2011 as a result of the Arabic spring. LÄS MER

 5. 5. "Målet är att få med dem till himlen, men fram tills dess vill vi att de ska ha det bättre” : En kvalitativ studie om socialt arbete inom frikyrkan

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Simon Lindman; Emma Jägenstedt; [2021]
  Nyckelord :Motivation; goals; social work; free church; pastor; thematical analysis.; Motivation; mål; socialt arbete; frikyrka; pastor; tematisk analys;

  Sammanfattning : This study examines the motivations and goals of Swedish free church pastors engaging in social work, as well as how pastors view their churches’ social commitment in relation to public social work. Seven semi structured interviews were conducted with eight pastors from six congregations in two counties in southern Sweden. LÄS MER