Sökning: "abstrakt socialitet konkret socialitet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden abstrakt socialitet konkret socialitet.

 1. 1. ADHD med andra - en kvalitativ studie om ensamhet och tillhörighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Robert Alsterlind; [2014-08-25]
  Nyckelord :ADHD; Stigmatisering; abstrakt och konkret socialitet; ensamhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att skapa en socialpsykologisk studie om hur det kan vara att leva och växa upp med ADHD som ung. Sociala processer och interaktionens betydelse lyfts fram för att diskutera upplevelser av ensamhet, stigmatisering och tillhörighet. LÄS MER

 2. 2. "Det är en gemenskap helt enkelt" : En socialpsykologisk studie om en mötesplats för personer med funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :David Toftgård; Karin Sörensen; [2014]
  Nyckelord :lindrig utvecklingsstörning; gemenskap; isolering; välbefinnande; sociala band; stigma;

  Sammanfattning : Denna socialpsykologiska studie har som syfte att med en kvalitativ metod nå en ökad förståelse för vilken betydelse samvaron och relationerna på Träffpunkten/Öppen Bas har för besökarnas sociala liv och välmående. Då med uppmärksamheten riktad särskilt mot begrepp som isolering, gemenskap och empowerment. LÄS MER

 3. 3. Socialitet i arbetslivet : En socialpsykologisk kvalitativ studie om socialaoch arbetsmässiga relationer bland anställda på ett taxiföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Kristina Tsetz; Eleonora Evgenikou; [2014]
  Nyckelord :Interaktionsritualer; gemenkap; rollteori; välbefinnande; sociala relationer; arbetsrelationer;

  Sammanfattning : I den här studien har vi utforskat organisationskulturen i ett taxiföretag, och fokuserat på samspelet mellan arbetsrelationer och sociala relationer. En utgångspunkt var erfarenheten hos en av oss, att sociala relationer var framträdande på vissa avdelningar i detta företag. LÄS MER

 4. 4. Vänskap på arbetsplatsen : En kvalitativ studie om vänskapens betydelse i en arbetsgrupp på ett fastighetsbolag i Sydsverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Olivia Hallberg; Sandra Kapeller; [2013]
  Nyckelord :Arbete; vänskap; kulturbiologi; social responsivitet; interaktionsritualer;

  Sammanfattning : Vänskapsrelationer inom arbetslivet är ett utbrett fenomen, men för att utföra ett arbete korrekt är dessa relationer inte nödvändiga. Därför syftar denna studie att öka förståelsen för sociala relationers betydelse på arbetsplatser och varför vänskap uppkommer i en liten arbetsgrupp på ett fastighetsbolag i Sydsverige. LÄS MER

 5. 5. Rollstil och välbefinnande : -En socialpsykologisk studie av rollstilens betydelse för välbefinnande i receptionistyrket.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Alexandra Rosberg; [2012]
  Nyckelord :Roles; Wellbeing; Stress; Organizational culture; Concrete sociality; abstract sociality.; Roller; Välmående; Stress; Organisationskultur; Konkret socialitet; Abstrakt socialitet;

  Sammanfattning : Denna socialpsykologiska studie handlar om receptionistens mående och hur måendet påverkasberoende på olika faktorer i arbetsklimatet grundat i receptionistens rollstil. Studien är gjord på ettträningsföretag i en större stad i Sverige. Studien är en kvalitativ studie där metoden som använts ärsemistrukturerade intervjuer. LÄS MER