Sökning: "acceptans kriterier"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden acceptans kriterier.

 1. 1. "”Ibland kan det nog tyvärr bli så att jag skippar lunch för att jag vill hinna med mer” : En kvalitativ studie kring relationen mellan arbete och övrigt liv ur ett mellanchefsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Josefine Eklund; Sophie Carlborg; [2018]
  Nyckelord :Work-life balance; mellanchefer; tillgänglighet; flexibilitet; digitalisering; familj;

  Sammanfattning : Arbetet är en stor del av de flesta människors liv och för att en arbetande människa ska må bra bör det finnas en god balans mellan arbetet och det övriga livet. Där det råder obalans upplever människor att deras livspussel blir allt svårare att lägga. LÄS MER

 2. 2. SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF DECENTRALISED SOLAR PROJECTS: INTRODUCING A MULTI-CRITERIA APPROACH

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Ninad Mutatkar; [2017]
  Nyckelord :solar energy; rural energy; electrification; sustainability; indicators; multi-criteria;

  Sammanfattning : Lack of energy access in developing countries remains a major barrier in the economic development of rural communities. Worldwide, about 1.3 billion people lack access to modern energy services, and there is a need to pursue ways other than grid extension due to the remoteness of most of these communities from national grids. LÄS MER

 3. 3. Smärtbedömning av häst utifrån ansiktsuttryck

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emelie Johansson; [2016]
  Nyckelord :häst; etologi; smärta; beteende; ansiktsuttryck; horse; ethology; pain; behavior; facial expression;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie undersöker veterinärers och djurägares möjlighet att, i en klinisk respektive familjär miljö för hästen, bedöma smärta utifrån hästens beteende med fokus på ansiktsuttryck samt värdera hur väl ansiktsuttryck kan verka som smärtindikator i förhållande till redan befintliga smärtbedömningsmetoder. Smärta har en väsentlig roll i veterinärens praktiska vardag och detta komplexa fenomen försvåras då bedömning, behandling och utvärdering sker på patienter utan talförmåga. LÄS MER

 4. 4. Measuring Circularity and Customer Satisfaction of Product-Service Systems at IKEA

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Carolina Togård; [2016]
  Nyckelord :Key words:;

  Sammanfattning : An increasing number of business leaders, companies, organizations and policy makers are realizing that the current linear “take-make-waste” economic model is not sustainable and need to be changed in order to decouple economic growth from natural resource consumption. One way to achieve this is to make a transition from the linear economy to a circular economy in which material flows are circular so that access to products is possible with minimum extranction of natural resources and waste generated. LÄS MER

 5. 5. Mina åsikter är precis lika viktiga som alla andras. : En kvalitativ studie om deltagares upplevelser inom daglig verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Annie Bäckevik; Emelie Linnarsson; [2014]
  Nyckelord :Disabilities; daily activities; working life; inclusion; belonging; empowerment; Funktionsnedsättningar; daglig verksamhet; arbetsliv; delaktighet; tillhörighet;

  Sammanfattning : Bakgrund:Valet av daglig verksamhet som undersökningsområde gjordes då vi ville undersöka hur personer med funktionsnedsättning upplever sin arbetssituation. Empowerment som perspektiv kändes passande i studien då många av de teoretiska begrepp vi ville använda oss av förekommer inom empowerment. LÄS MER