Sökning: "acquired brain injury"

Visar resultat 16 - 17 av 17 uppsatser innehållade orden acquired brain injury.

 1. 16. Individuella upplevelser av sexuallivet efter en förvärvad hjärnskada-en intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Ann-Sofie Ek; [2010]
  Nyckelord :coping process; förvärvade hjärnskador; sexualitet; sexualliv; sexuell dysfunktion; sexuell förmåga; sexuella script;

  Sammanfattning : Det finns tidigare studier som visat att sexuallivet påverkats efter förvärvade hjärnskador. I denna studie avsågs att lyfta personernas individuella perspektiv. Intervjustudien omfattar nio personer som förvärvat en hjärnskada för mer än ett år sedan, och som deltagit i hjärnskaderehabilitering vid Skånes universitetssjukhus. LÄS MER

 2. 17. "Jag har förlorat den jag var" : hur självbilden förändras hos människor med förvärvad hjärnskada

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ulrika Järkestig Berggren; [2001]
  Nyckelord :Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Each year about 25 000 people in Sweden contract brain injuries. The aim of my study was to find out how people with an acquired brain injury change their self- consciousness, because of changed relations to the networks. LÄS MER