Sökning: "acquired brain injury"

Visar resultat 11 - 15 av 17 uppsatser innehållade orden acquired brain injury.

 1. 11. Upplevelser av delaktighet : Patienter med förvärvad hjärnskada som vårdats på en rehabiliteringsavdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ida Wallerstig; Sunniva Lund Menke; [2016]
  Nyckelord :Acquired brain injury; Participation; Patient-centered care; Rehabilitation clinic.; Delaktighet; Förvärvad hjärnskada; Patientcentrerad vård; Rehabiliteringsavdelning;

  Sammanfattning : Inledning: Vid en förvärvad hjärnskada är delaktighet i rehabiliteringen en central del för patientens återanpassning till vardagen och eventuellt tillbakabildande av förlorade funktioner. Delaktighet i vårdförloppet leder till en ökad teoretisk förståelse och praktisk insikt hos patienten. LÄS MER

 2. 12. Förvärvad hjärnskada i tonåren – kognitiva svårigheter och konsekvenser i vardagen : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Anette Liljegren; [2013]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Hjärnskada; Kognition; Ungdomar; Dagliga livets aktiviteter .;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att drabbas av förvärvad hjärnskada och kognitiva svårigheter i tonåren påverkar delaktighet och aktivitetsutförande inom flera livsområden. Att som arbetsterapeut arbeta med ungdomar med kognitiva svårigheter kräver tålamod och energi. LÄS MER

 3. 13. Att balansera mellan individuella och relationella behov - en kvalitativ studie om partners perspektiv på sexuallivet vid förvärvad hjärnskada

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Ann-Sofie Ek; [2011]
  Nyckelord :brain injury; sexuality; sexual life; partners; sexual script; coping; förvärvade hjärnskador; sexualitet; sexualliv; partners; sexuella script;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning har visat att parrelationer och sexualliv påverkats efter att den ena i förhållandet förvärvat en hjärnskada. Det kan finnas en diskrepans mellan parets olika syn på vad som är problematiskt i förhållandet. LÄS MER

 4. 14. Ett nytt sätt att vara i världen-upplevelser av kroppen och fysisk aktivitet i vardagslivet hos personer med förvärvad hjärnskada. En intervjustudie.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Annika Heslyk; [2010]
  Nyckelord :body image; young; Stroke; TBI; physical activity;

  Sammanfattning : Introduktion: Efter en förvärvad hjärnskada kan det inte tas för givet att kroppen upplevs som självklar i vardagslivet. Många har både fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. LÄS MER

 5. 15. Bedömning av prosodisk förmåga hos vuxna med förvärvad hjärnskada.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi

  Författare :Simon Sundström; Patrik Åhlund; [2010]
  Nyckelord :Prosody; acquired brain injury; prosodic ability; language ability; assessment procedure; logopedi; prosodi; förvärvad hjärnskada; prosodisk förmåga; språkförmåga; bedömning;

  Sammanfattning : Prosody is the melody and rhythm of speech and language. Prosodic ability is of great importance for communication, and has been shown to be affected in adults with acquired brain injury. Studies have shown that Swedish children with specific language impairment have prosodic  difficulties to a greater extent than e.g. LÄS MER