Sökning: "acquired brain injury"

Visar resultat 6 - 10 av 17 uppsatser innehållade orden acquired brain injury.

 1. 6. Kan omvårdnadshandlingar orsaka EEG-förändringar hos neurokirurgiska intensivvårdspatienter? : En observationsstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Liliana Santeliz Rivas; Emma Widnersson; [2017]
  Nyckelord :Nursing; intensive care; neuro surgical; EEG; Omvårdnad; Intensivvård; Neurokirurgi; EEG;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: An acquired brain injury can be classified as either a primary brain injury or a secondary brain injury. A secondary brain injury can also be caused by secondary clinical insults, such as epileptic seizures. LÄS MER

 2. 7. Effekter av Vasa-konceptet på funktion i övre extremitet och på livskvalitet efter förvärvad hjärnskada : tre experimentella fallstudier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Sigrid Salminen; Angelica Östlin; [2017]
  Nyckelord :Stroke; brain injury; upper extremity function; quality of life; neurological rehabilitation; physical therapy; Stroke; hjärnskada; funktion i övre extremitet; livskvalitet; neurologisk rehabilitering; fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sverige drabbas årligen 50 000 personer av förvärvad hjärnskada. Vanliga komplikationer är funktionsnedsättning i övre extremitet, skuldersmärta, spasticitet och sänkt livskvalitet. LÄS MER

 3. 8. Att leva med motstånd - Förvärvad hjärnskada ur ett psykologiskt samt karriärteoretiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Andersson; Jane Beckman; [2017]
  Nyckelord :Funktionshinder; Förvärvad hjärnskada; Karriärövergång; Känsla av sammanhang; SCCT;

  Sammanfattning : Att drabbas av förvärvad hjärnskada kan medföra begränsningar på arbetsmarknaden där individen inte längre har som alternativ att återgå till tidigare arbete och därmed tvingas göra nya karriärval. Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur personer med förvärvad hjärnskada upplever och hanterar den karriärförändring skadan medfört samt vilka faktorer som kan ha betydelse för dem i skapandet av ny karriär. LÄS MER

 4. 9. Erfarenheter av att leva med en förvärvad hjärnskada - en litteraturstudie.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emelie Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Förvärvad hjärnskada; Erfarenheter; Bemötande; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Backround: An acquired brain injury is an injury on or in the brain tissue leading to impacts or drop outs on earlier mental, physical and social skills. An injury to the brain tissue occurs mainly through bleedings, trauma, ischemia, or alcohol and drug abuse. LÄS MER

 5. 10. Vardagsteknik och vardagstekniska hjälpmedel för personer med kognitiva nedsättningar efter en förvärvad hjärnskada – En litteraturstudie om möjligheter och svårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mirsal Jadari; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER