Sökning: "activities of daily living"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade orden activities of daily living.

 1. 1. HINDER I VARDAGEN FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED LÅNGVARIG ICKE-MALIGN SMÄRTA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hilda Gustafsson; Elise Hansson; [2021-04-20]
  Nyckelord :Child; adolescent; chronic pain; activities of daily living; occupational theory;

  Sammanfattning : Bakgrund Långvarig, icke-malign smärta är vanligt förekommande bland barn och ungdomar, ungefär var tionde drabbas. Långvarig smärta innebär ofta ett påtagligt lidande i det dagliga livet. Aktivitet är ett centralt begrepp inom arbetsterapi och omfattar allt människor gör och engagerar sig i för att fylla sin tid. LÄS MER

 2. 2. P.E.G.A.S : Powered Exoskeleton Grip Amplifying System

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Malin Dyberg; Elvira Troillet Ahlbäck; [2021]
  Nyckelord :Exoskeleton; mechatronics; Activities of Daily Living; ADL; grip strength; Arduino; Exoskelett; mekatronik; aktiviteter i det dagliga livet; ADL; greppstyrka; Arduino;

  Sammanfattning : In this bachelor’s thesis, the development and construction of a soft exoskeleton for a human hand is described.The purpose of the project includes evaluating what type of exoskeleton that is most suitable for aiding the user inactivities of daily living and how this exoskeleton can be constructed in order to increase grip strength in the human hand. LÄS MER

 3. 3. Åtgärder som främjar den äldre ortopedpatienten till bibehållen personlig ADL under vårdtiden : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Andreas Källbom; Michelle Lundin; [2021]
  Nyckelord :Activities of daily living; elderly; hip fracture; independence; physical functions; Aktiviteter i dagliga livet; fysiska funktioner; höftfraktur; självständighet; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Höftfraktur hos äldre är en vanlig anledning till inläggning på ortopediska avdelningar. Att som äldre patient vårdas på sjukhus är associerat med negativa hälsoeffekter då det påverkar förmågan att utföra aktiviteter i dagliga livet (ADL), ADL är grundläggande för att en patient ska kunna klara sig hemma utan stöd från vården. LÄS MER

 4. 4. Att upprätthålla balans i vardagliga aktiviteter vid psykisk- eller stressrelaterad ohälsa : Individers erfarenheter och resonemang

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Jennie Forsgren; [2021]
  Nyckelord :Occupational therapy; psychological stress; activities of daily living; life balance;

  Sammanfattning : Trough previous research we have knowledge about the connection between balance in daily life and the experience of health. The psychological or stressrelated ill health increases despite more people receiving care and treatment. LÄS MER

 5. 5. Home- and occupation-based interventions in stroke rehabilitation: a scoping review

  Magister-uppsats,

  Författare :Eline Blindeman; [2021]
  Nyckelord :basic activity of daily life; home; occupation-based intervention; occupational therapy; stroke;

  Sammanfattning : Introduction: Stroke puts a burden on the society as half of the stroke survivors have long term care needs. After six months many stroke survivors cannot independently perform basic daily life activities, which makes living independently at home challenging. LÄS MER