Sökning: "activities of daily living"

Visar resultat 11 - 15 av 139 uppsatser innehållade orden activities of daily living.

 1. 11. Design av social mjukvara för att främja samarbete i en vårdkontext

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :David Dalsmyr; Oliver Weberg; [2019]
  Nyckelord :Collaboration; trust; communication; awareness; social software; healthcare; IT in healthcare; Samarbete; tillit; kommunikation; medvetenhet; social mjukvara; vård; IT i vård;

  Sammanfattning : Samarbete mellan vårdare är ett måste för att göra det möjligt att leverera högkvalitativ vård till vårdmottagare, men om samarbetet brister riskerar vårdmottagare att bli lidande. Ett sätt att främja samarbete är genom social mjukvara, som på grund av sina kommunikativa och relationella egenskaper har visat positiva resultat gällande förmåga att främja samarbete inom diverse organisationer och yrkesområden. LÄS MER

 2. 12. Självständighet i dagliga aktiviteter : Äldres upplevelser av möjligheter och hinder

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Helena Arwidson; [2019]
  Nyckelord :ageing; health; interprofessional rehabilitation; reablement; biopsychosocial perspective; åldrande; hälsa; interprofessionell rehabilitering; reablement; biopsykosocialt perspektiv;

  Sammanfattning : Background: The world's population is aging faster than ever and the number of elderly people over the age of 80 will triple in Europe over the next 50 years, while the proportion of people working in healthcare will decrease. Reablement is an interprofessional rehabilitation that aims to support the elderly for a more active everyday life. LÄS MER

 3. 13. Det dagliga livet efter behandlingshem för alkohol- och drogmissbruk : Hur hanterar och värderar personer med alkohol- och/eller drogproblematik sina vardagliga aktiviteter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Agnes Linder; Emelie Larsson; [2019]
  Nyckelord :Activity; aftercare; competence; occupational therapy; relapse; values; Aktivitet; arbetsterapi; eftervård; kompetens; värdering; återfall;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av Sveriges totala befolkning är 5 % beroende och/eller missbrukar alkohol och droger. Det finns samband mellan människors aktivitetsmönster och missbruk, då missbruket har en inverkan på de dagliga aktiviteterna. Strukturen i vardagen har en betydande roll för alkoholkonsumtion och återfall. LÄS MER

 4. 14. Husdjurs betydelse för äldres vardagliga aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Johanna Roos; Therese Holmström; [2019]
  Nyckelord :Retired; Animals; Occupational balance; Meaning; Loneliness and Health Seniorer; Sällskapsdjur; Aktivitetsbalans; Mening; Ensamhet och Hälsa; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre människor som upplever negativa hälsoeffekter av ensamhet är kontraproduktivt och skadande för samhället. Hälsan kan påverkas av aktivitetsbalans, mening och samhörighet mellan människor och husdjur. LÄS MER

 5. 15. Att leva med hjärtsvikt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Kristoffer Winter; Ludvig Millton; [2019]
  Nyckelord :activities; experience; heart failure; quality of life; symptom; aktiviteter; erfarenhet; hjärtsvikt; livskvalité; symptom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig förekommande sjukdom, framförallt bland äldre. Sjukdomen klassificeras utifrån New York Heart Associaton Functional Classification (NYHA) och kan behandlas via ett flertal olika behandlingsregimer. LÄS MER