Sökning: "affärsgata"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet affärsgata.

 1. 1. Upprustning av ett funktionalistiskt centrum : omgestaltning av ett torg och en affärsgata i Finntorp i Nacka kommun för ett första steg i utvecklingen mot hållbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rasmus Klingstedt; [2020]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltning; hållbarhet; centrum; torg; affärsgata; funktionalism;

  Sammanfattning : Finntorps centrum är ett lokalt centrum från 50- och 60-talet beläget mitt på Västra Sicklaön i Nacka kommun. I Nackas översiktsplan står att Sicklaön ska utvecklas till en tät stad fram till år 2030. Dock finns inga byggplaner för det något eftersatta Finntorps centrum. LÄS MER

 2. 2. Modebutiken i ett kluster : En studie om Magasinsgatan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tanya Sirén; Sara Gunnebjörk; [2015]
  Nyckelord :Cluster; clustering; Magasinsgatan; trading area; Kluster; klusterbildning; Magasinsgatan; handelsområde;

  Sammanfattning : Dagens olika handelsområden visar att olika typer av butiker föredrar att etablera sig inom olika områden. Det är viktigt att välja rätt butiksläge men de mest centrala och attraktivaste lägena är inte optimalt för alla butiker. Därför kan mindre centrala lägen vara ett alternativ. LÄS MER

 3. 3. Relationer mellan hinduer & muslimer på en affärsgata i Varanasi, Indien

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Ali Qadiri; [2006]
  Nyckelord :interaktioner; affärsmän; civilt nätverk; politisk kontext; rummet; muslimer hinduer; sidenbranschen; affärsrelation; social samexistens; ;

  Sammanfattning : Rapporten är ett samhällsvetenskapligt och kulturgeografiskt forskningsresultat från studier i det multikulturella Varanasi i Indien. Det kulturgeografiska inslaget berör hur rummet skapar interrelationer mellan muslimer/hinduer på en gata i staden genom en social och ekonomisk aktivitet, sidenbranschen. LÄS MER