Sökning: "allt om islam"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden allt om islam.

 1. 1. Hotet från bönemattan : En kritisk diskursanalys av hur muslimer framställs i tre ledartexter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Karin Poppius; [2021]
  Nyckelord :Språklig diskriminering; kritisk diskursanalys; islam; orientalism; socialkonstruktivism; den ideologiska fyrkanten; islamofobi; rasism;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks språklig diskriminering av muslimer i tre dagstidningstexter.  Syftet är att undersöka om och hur diskriminering realiseras i texten på olika nivåer. LÄS MER

 2. 2. Islamofobi och antimuslimism i svenska läroböcker : En texttolkande studie om tolerans och intolerans mot islam och muslimer i läroböcker för den svenska gymnasieskolan

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefine Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Tolerans; intolerans; islamofobi; värdegrund; läroboksgranskning; innehållsanalys; Gy11; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Denna rapport har ämnat att, med utgångspunkt i en texttolkande innehålls- och diskursanalys av fem läroböcker i gymnasieskolans kurser för religionskunskap 1 och 2, belysa diskursen och problematiken kring islamofobi och antimuslimism i samhället som riskerar att reproduceras och underbyggas i religionskunskapsundervisningen. Ambitionen har varit att få en bild av hur de fem läroböckerna framställer islam och muslimer, med hjälp av de teoretiska begreppen tolerans och intolerans. LÄS MER

 3. 3. Vad är en representativ muslim? : Vestmanlands läns tidnings porträttering av islam och muslimer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Karwan Abbasi; Samer Al-Mosawy; [2020]
  Nyckelord :islam; muslimer; islamism; terrorism; extremism och radikalisering;

  Sammanfattning : Vi lever i en värld där människor rör sig mellan länder, där kulturella referenser möts, påverkar, sammanflätas och utvecklas med andra och där den ökade globaliseringen gör att jordens befolkning kommer allt närmre varandra. Samtidigt finns nationsgränser varigenom det upprätthålls och produceras normer och värderingar och därigenom riktlinjer för vad som kan ta sig uttryck samt på vilket sätt. LÄS MER

 4. 4. Mediedrev, makt och mediernas demokratiska uppgift : En diskursanalys av den mediala framställningen av bostadsminister Mehmet Kaplan i april 2016

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Lundberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats består av en analys av framställningen av bostadsminister Mehmet Kaplan i Aftonbladet och Expressen i mitten av april 2016 då det uppdagades att Kaplan ätit middag med företrädare för nationalistiska och fascistiska organisationer. Studien intresserar sig för mediernas roll i det demokratiska systemet, i synnerhet vid framställningen av politiker i samband med mediedrev. LÄS MER

 5. 5. "En slöja är som ett iphone-skal, du skyddar det viktigaste du har" : Hur kommer fördomar till uttryck i skolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mathilda Nilsson; Niclas Woodbride; [2016]
  Nyckelord :religion; teaching; Islam; Islam; lärare; Islam; skola; fördomar;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur eventuella fördomar mot Islam och muslimer ser ut och hur dessa hanteras i skolan. Det genomfördes kvalitativa intervjuer med 6 elever och 3 lärare för att finna ett resultat. Studien visar att det förekommer situationer där fördomar spelar en roll i skolan. LÄS MER