Sökning: "anna linne"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden anna linne.

 1. 1. De flesta vaccinationer går bättre än väntat : Skolsköterskors erfarenheter av mötet med stickrädda elever

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Stina Jonsson; Anna-Karin Linné; [2014]
  Nyckelord :vaccination; elev; rädsla; smärta; skolsköterska; vårdande möten;

  Sammanfattning : Inom elevhälsan erbjuds alla grundskoleelever vaccinationer vid flertalet tillfällen. Den som är ålagd att utföra vaccinationen är skolsköterskan. Forskning visar att många barn känner rädsla inför ”stick”. LÄS MER

 2. 2. Motivationsreglering inom idrott: ett självbestämmande perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Anna-Lena Linné; Camilla Eliasson; [2012]
  Nyckelord :idrott; motivation; Self-derermination Theory;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka människors motivation till deltagande inom lagidrott, vilken motivationsreglering som påverkar en idrottare till deltagande inom idrott samt hur uppfattat självbestämmande stöd från tränaren påverkar motivationsreglering, beroende på kön och spelarposition. Undersökningsdeltagarna var 146 idrottare, 59 kvinnor och 87 män, som var medlemmar i olika idrottsföreningar. LÄS MER

 3. 3. Madame Brilliant

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Weronika Hagerling; [2012]
  Nyckelord :humor; madame brilliant; everyday glamour; colours; femininity; humour; timelessness; vardagsglamour; färg; kvinnlighet; tidlöshet;

  Sammanfattning : Jag har i mitt examensarbete gjort en kollektion kläder till den fiktiva Madame Brilliant, baserad på färgstarka personligheter som bl. a Anna Piaggi och Elsa Schiaparelli. Slår man upp ”glamourös” i en svensk-fransk ordbok finner man glamourös heta brilliant och det är just glamour mitt examensarbete handlar om, vardagsglamour. LÄS MER

 4. 4. Målet är rökfritt! - kan Motivational Interviewing användas för att motivera till rökstopp?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna-Karin Linné; [2011-02-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rökning är idag den enskilt största orsaken till sjukdom, lidande och förtida död i västvärlden. I Sverige har rökningen minskat under de senaste 25 åren men trots det så är rökning den viktigaste orsaken till ett flertal vanliga dödliga sjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Nature of science i skolans tidigare år - Intervjuer med lärare som integrerat Linnés 300-årsjubileum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Anna Carlberg; Lisa Myrup; [2008]
  Nyckelord :Nature of science; Scientific Literacy; grundskolans tidigare år; tematiskt arbete; Carl von Linné;

  Sammanfattning : För att alla elever ska kunna uppnå scientific literacy bör man utgå från barnens erfarenheter där naturorienterade ämnen, NO, knyts till ett sammanhang – en kontext. I kontexten synliggörs naturvetenskapens mänskliga sida, och därmed visa att NO är mer än fakta. LÄS MER