Sökning: "anti-cancer behandling"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden anti-cancer behandling.

 1. 1. Dendritiska nanogeler som platform för läkemedelsleverans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :GÜNES UYSAL; [2019]
  Nyckelord :hyperbranched polymers; anticancer treatment; dendritic nanogels; EPR-effect; hydrophobic drugs; nano partiklar; anti-cancer behandling; hyperförgrenade linjär-dendritiska hybrider EPR effekten; dendritiska nano geler; funktionalisering; hydrodynamisk volym;

  Sammanfattning : Utveckling av polymer baserade läkemedelsbärare i nanostorlek har blivit allt viktigare för att effektivisera behandling och diagnosering av olika sjukdomar, speciellt cancer. Flera läkemedel som används i kemoterapi har bristfälliga egenskaper som låg löslighet i vatten, oönskad nedbrytbara till dess inaktiva form, och distribution i stora volymer till oönskade organ p. LÄS MER

 2. 2. Can the selective PDGF-receptor antagonist STI571 reduce hypoxia in solid tumors, and enhance drug uptake of Taxol, by lowering the interstitial fluid pressure in stroma rich breast carcinoma, BT-474

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Marcus Runeson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background Solid tumors have high interstitial fluid pressure, IFP. This cause a dramatic loss in uptake of anti cancer drugs with poor clinical outcome as result. Treatment with PDGF-receptor antagonist STI-571 lowers tumor IFP and enhances uptake of small compounds. LÄS MER

 3. 3. The Polyamine Analogues PG11144 and PG11047 Inhibit Cell Proliferation and Decrease the Malignancy in LNCap-FGC Prostate Cancer Cells in Normoxia and Hypoxia

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Johanna Emgård; [2013]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Abstract One of many new targets when looking for anti-cancer treatment is the polyamine pathway, which is essential in cell proliferation, gene regulation and cell death. A way to intervene with this pathway is to use compounds called polyamine analogues. LÄS MER

 4. 4. Enhanced Cellular Uptake of Virus by Increased Expression Levels of the Coxsackie-and Adenovirus Receptor

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Lina Lindström; [2005]
  Nyckelord :oncolytic viruses; CAR;

  Sammanfattning : Replication–selective oncolytic adenoviruses have shown great promise as novel anti-cancer agents. These mutant viruses act through different mechanisms than traditional anti-cancer therapies and consequently do not develop cross-resistance with these drugs. LÄS MER