Sökning: "avskiljningsgrad"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet avskiljningsgrad.

 1. 1. Dimensionering och utformning av dagvattendammar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Kajsa Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Dagvatten; dagvattendamm; hydraulisk effektivitet; avskiljningsgrad; reningseffekt;

  Sammanfattning : Storm water runoff in urban areas will be collected in storm water systems and one typeof solution to receive a flow and pollution reduction is storm water ponds. This studyincludes a literature study that compiles knowledge and literature about storm water andtreatment of storm water by ponds. LÄS MER

 2. 2. Ekonomisk jämförelse mellan trappstegsgaller och hålplåtsgaller : en fallstudie vid Kristianstads Centrala reningsverk

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Zuzana Bosakova; [2016]
  Nyckelord :Hålplåtsgaller; trappstegsgaller; kostnad; utgift; rens;

  Sammanfattning : Kristianstads reningsverk är dimensionerat för 205 000 pe. En ny utbyggnad av verket är inplanerad för att förbereda för ökade krav på reningsgraden respektive större utveckling av staden. Verket ska i det närmaste öka sin kapacitet till 350 000 pe. LÄS MER

 3. 3. Naturlig förekomst av arsenik och avskiljning av arsenik från grundvatten : test av olika filtertekniker avsedda för enskilda brunnar

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Soil Sciences

  Författare :Beatrice Tjernberg; [2008]
  Nyckelord :arsenik; geologi; grundvatten; mobilisering; enskilda brunnar; filterteknik; avskiljningsgrad; Sverige;

  Sammanfattning : During the last few years the presence of high arsenic (As) concentrations in ground water has been of major concern both internationally and in Sweden. Much evidence has been reported about toxic effects caused by arsenic. LÄS MER