Sökning: "b uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 262 uppsatser innehållade orden b uppsats.

 1. 1. “Plata o Plomo?”

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Lundahl; Henrik Lindholm; [2019]
  Nyckelord :Calikartellen; Medellinkartellen; Colombia; Neorealism; Anarkiska system; Samarbete; Attacker; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna B-uppsats har undersökt hur de colombianska drogkartellerna Calis och Medellins handlingar 1980-1996 kan förstås utifrån neorealismens teorier om hur stater interagerar sinsemellan. Neorealism, samt dess avgreningar offensiv och defensiv realism, har använts som teoretiskt ramverk för att analysera när karteller väljer att samarbeta med kontra attackera varandra eller andra väpnade aktörer. LÄS MER

 2. 2. Den Georgiska Paradoxen: En uppsats om homofobi och diffusion i Georgien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jonathan Lundborg; [2019]
  Nyckelord :Georgia; Homophobia; Division of labor; Global witness; Global repercussion; Hypermasculinity; Diffusion; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis addresses the Georgian paradox, a contradiction between liberal LGBTQ lawmaking and a public opinion with anti-LGBTQ attitudes. The paradox consists in the clash of globally formed formal rules and the more traditional informal institutions. The text focuses on credible explanations to the paradox. LÄS MER

 3. 3. Taylorregeln och negativa styrräntor : En empirisk analys av Taylorregelns relevans i Danmark, Schweiz och Sverige åren 2000-2018

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Charles Malmberg; John Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Taylor rule; key interest rate; rate of inflation; GDP gap; OLS; VAR; Denmark; Switzerland; Sweden; Taylorregeln; styrränta; inflation; BNP-gap; OLS; VAR; Denmark; Schweiz; Sverige;

  Sammanfattning : Inflationen har i många länder varit låg sedan finanskrisen 2008. I försök öka inflationstakten har centralbanker sänkt sina räntor till rekordlåga nivåer. I Danmark, Schweiz och Sverige har styrräntorna varit negativa. John B Taylor föreslog 1993 en makroekonomisk regel med syfte att kunna ge en prognos för styrräntan. LÄS MER

 4. 4. Developing a Least Cost Electrification Plan for Kakamega County in Kenya - A Bottom up Approach to the geospatial electrification analysis with OnSSET

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Rahul Cumbalam Kumaresh; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis discusses the role of “Productive Uses of Electricity” (PUE) in the development of sustainable electrification pathways. The definition of PUE involves in broader terms agricultural, industrial, commercial and social activities, which involve electricity services as a direct input to the production of goods or provision of services towards a sustainable and progressive future of the planet. LÄS MER

 5. 5. Har du sett det andra älskar? : En fallstudie om hur nudging kan förbättra användarupplevelsen i hedoniska system

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Louise Zackrisson; Frida Hellström; [2018]
  Nyckelord :HMSAM; Hedonic systems; User experience; Nudging; Digital nudging; Social norms; VoD; HMSAM; Hedoniska system; Användarupplevelse; Nudging; Digital nudging; Sociala normer; VoD;

  Sammanfattning : Denna uppsats presenterar en studie på hur nudging kan påverka användarupplevelsen i hedoniska system. Studien grundas på teorin Hedonic-Motivation System Adoption Model (HMSAM) för att förklara människans inre drivkrafter och hur dessa ter sig i förhållande till användarupplevelsen i hedoniska system. LÄS MER