Sökning: "b uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade orden b uppsats.

 1. 1. Att välja rätt är inte lätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Louise Pålsson; [2018]
  Nyckelord :skönlitteratur; litteratururval; litteraturundervisning; literacy; läsning; Svenska 1; Svenska 2; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med och utgångspunkten för denna uppsats var att undersöka gymnasielärares resonemang om urval av skönlitteratur till undervisningen i Svenska 1 och Svenska 2. De två frågeställningar som undersöktes och besvarades handlar dels om vilka didaktiska överväganden som lärare gör i samband med litteratururvalet, dels om hur lärarna uppfattar de delar av svenskämnets styrdokument som rör läsning och arbete med skönlitteratur. LÄS MER

 2. 2. Objektrelationer hos livsstilskriminella män : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Sophia Lindblom; [2018]
  Nyckelord :Lifestyle criminality; Antisocial personality disorder; Psychopathy; Object relations; Treatment; Livsstilskriminalitet; Antisocial personlighetsstörning; Psykopati; Objektrelationer; Behandling;

  Sammanfattning : Inledning: I föreliggande litteraturstudie analyseras tre kvantitativa studier somundersökt sambanden mellan objektrelationer och antisocial personlighetsstörningoch psykopati hos kriminella män. Målgruppen överensstämmer väl med personermed kriminell livsstil. LÄS MER

 3. 3. External timber quality of birch in birch-spruce mixtures

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Fredrik Hörnsten; [2018]
  Nyckelord :mixed-species forestry; birch-spruce mixtures; external timber quality; birch;

  Sammanfattning : The Swedish forest management model, largely based on monocultures of conifer species, has increasingly come under scrutiny. Its disadvantages to biodiversity, recreation and climate change susceptibility incentivize alternative ways of forest production. Mixtures with a secondary species is one such alternative. LÄS MER

 4. 4. "Inga rasister på våra gator!" – Eller? - En studie av Sveriges åtagande enligt art. 4(b) rasdiskrimineringskonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Catharina Andersson; [2018]
  Nyckelord :Folkrätt; rasdiskrimineringskonventionen; ICERD; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I media har diskussioner angående förbud mot rasistiska organisationer väckts i samband med att Nordiska motståndsrörelsen (NMR) kandiderar till riksdagsvalet i Sverige, samtidigt som organisationen förbjudits i Finland då den anses sprida hatretorik och legitimera våld. Förespråkare av ett sådant förbud argumenterar att Sverige genom FN:s Internationella konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (ICERD) förbundit sig att förbjuda rasistiska organisationer. LÄS MER

 5. 5. Karlstad som evenemang- och affärsstad : En turismvetenskaplig studie om Karlstads förutsättningar och utmaningar för evenemang- och affärsturism, samt hur dem kan användas som strategi till utveckling och vilka effekter som kan identifieras.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Amanda Hjert; William Nygren; [2018]
  Nyckelord :turism; evenemang; affärsturism; konferenser; Karlstad; B-uppsats; turismvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER