Sökning: "barnmisshandel i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden barnmisshandel i sverige.

 1. 1. “I SVERIGE HADE DET HÄR KLASSATS SOM BARNMISSHANDEL”. EN KVALITATIV STUDIE OM BOENDEPERSONALS INTEGRATIONSARBETE MED ENSAMKOMMANDE BARN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Möller; Carolina Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :Asylprocess; boendepersonal; ensamkommande barn; Hvb-hem; integrationsprocess; Asylum process; Hvb-homes; integration process; staff accommodation unaccompanied children;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur boendepersonal på Hvb-hem (hem för vård och boende) arbetar för att integrera ensamkommande barn i samhället. För att få information till studien har vi intervjuat sju personer som arbetar på olika Hvb-hem. LÄS MER

 2. 2. Att orosanmäla vid misstanke om att barn far illa : En litteraturstudie om vad som påverkar sjuksköterskor i beslutet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Frost; Karin Grip; [2018]
  Nyckelord :barn som far illa; försummelse; barnmisshandel; anmälningsplikt; orosanmälan; sjuksköterska; påverka; beslut;

  Sammanfattning : I Sverige far tusentals barn illa varje år till följd av misshandel eller andra missförhållanden. Detta trots att alla barn har rätt till trygga uppväxtförhållanden. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av misstänkt fysisk barnmisshandel och efterföljande rapportering inom sjukhusmiljö : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ida Howard; Linda Söderström; [2018]
  Nyckelord :rapportering; barnmisshandel; erfarenhet; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmisshandel finns i alla sociala grupper och länder. Enligt svensk lag har sjukvårdspersonal en skyldighet att anmäla misstänkt barnmisshandel. Antalet fall av barnmisshandel har ökat i Sverige och likaså anmälningarna men mörkertalet är stort trots anmälningsskyldighet. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans omhändertagande av barn som utsätts för barnmisshandel

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Mattsson; Natalie Lindevall; [2017-02-13]
  Nyckelord :Barn; Barnmisshandel; Sjuksköterska; Omvårdnad; Erfarenheter; Kunskap; Identifikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera tusen barn i Sverige blir varje år utsatta för barnmisshandel och många avfallen anmäls inte. Sjuksköterskor har ett ansvar i att upptäcka dessa barn och att hjälpa demgenom att ge den vård de förtjänar och även att anmäla kännedom och misstanke ombarnmisshandel. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelse av att vara involverade i barnmisshandelsfall : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Nicolé Evensson; Sara Pettersson; [2017]
  Nyckelord :child abuse; experience; nursing; registered nurse; barnmisshandel; omvårdnad; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmisshandel är ett stort globalt problem, i Sverige är trenden för anmälningar av misshandelsbrott mot barn stigande. Svenska lagen rättfärdigar hälso- och sjukvårdspersonal med anmälningsplikt att anmäla misstanke om barnmisshandel till socialtjänsten. LÄS MER