Sökning: "bayan"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet bayan.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKORS ATTITYDER TILL PATIENTER MED ÖVERVIKT OCH FETMA - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Hagh Bayan; Garod Kirakos; [2023-06-28]
  Nyckelord :Attityder; fetma; fördomar; sjuksköterskor; stigmatisering; övervikt.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma blir alltmer av en global hälsorisk. Tyvärr finns det en vanlig missuppfattning i samhället att övervikt och fetma beror på lathet och bristande kunskap, och denna stereotyp förstärks ofta av media. LÄS MER

 2. 2. Effekter av energidryck på korrigerad QT-tid, hjärtfrekvens och blodtryck på kvinnor : En placebostudie

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Zamira Edaet Memedovska; Bayan Hsino; [2023]
  Nyckelord :Electrocardiography; mechanism of action; caffeine; weight; consumption habits; Elektrokardiografi; Verkningsmekanism; Koffein; Vikt; Konsumtionsvanor;

  Sammanfattning : Syftet med denna placebostudie är att studera energidryckens effekter på QTc-tiden, hjärtfrekvens (HR), systoliskt blodtryck (SBP) och diastoliskt blodtryck (DBP) efter konsumtion av 2 mg koffein per kilogram kroppsvikt. Dessutom belysa om skillnader finns beroende på koffeinkonsumtions vanor. LÄS MER

 3. 3. Leder kompensation för servicefel till olika grad av kundnöjdhet beroende på hur kompensationen uttrycks? En enhetseffekt i dagligvaruhandeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Bayan Alkhalaf; Katja Åberg; [2023]
  Nyckelord :Anchoring effect; unit effect; service recovery; service recovery paradox; service failure; cognitive bias.;

  Sammanfattning : Title: Does compensation after service failure lead to different levels of customersatisfaction depending on how the compensation is expressed? A unit effect in the grocery store context. Aim: In case of service failure, companies must recover the service to regain customer satisfaction. How compensation is expressed, e.g. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkighet i förskolan : En kvalitativ undersökning om hur förskollärarna inkluderar flerspråkiga barn under samlingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :kelly Hussein; Bayan Danishmand; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkighet; samling; inkludering; observation; intervju och sociokulturella perspektivet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The Acute Maxillofacial Infection- a retrospective medical journals analysis of patients in inpatient care

  Master-uppsats, Umeå universitet/Tandläkarutbildning

  Författare :Hanien Al-Faisal; Bayan Alkheder; [2022]
  Nyckelord :Acute dental abscess; Acute maxillofacial infections; Acute oromaxillofacial infections; Infections of the Oral Cavity; Neck; and Head; Odontogenic Abscess Hospital; Odontogenic Abscess Hospital length; Oral and Maxillofacial Surgery; Maxillofacial Surgery;

  Sammanfattning : Introduction: An absolute majority of dental infections are treated without major complications. In exceptional situations dental infections can spread to surrounding structures such as the airways or even the brain leading to a life-threatening condition that requires hospitalization. LÄS MER