Sökning: "behandlingseffekt"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet behandlingseffekt.

 1. 1. Pålitligheten av randomiserade studier : En reanalys av en ekonomiprisvinnande studie med Fishers exakta test

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Malcolm Svensson Rothmaier; Emil Landén; [2020]
  Nyckelord :Randomiserade studier; fältexperiment; utvecklingsekonomi; pålitlighet; validitet; Fisher; exakt test; behandlingseffekt; medelvärde; median; Neyman; Gosset; Duflo; Deaton; Statistik;

  Sammanfattning : De senaste två decennierna har fältexperiment vunnit mark inom det nationalekonomiskafältet, särskilt inom utvecklingsekonomin. Michael Kremer, Abhijit Banerjee och EstherDuflo tilldelades 2019 ekonomipriset för deras arbete med fältexperiment i utvecklingsländer.Samtidigt råder det delade meningar om dessa studiers pålitlighet. LÄS MER

 2. 2. Kan kombinationsterapi CTLA-4 hämmare ipilimumab och PD-1 hämmare nivolumab eller pembrolizumab ge en bättre behandlingseffekt mot malignt melanom?

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Elena Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Malignt melanom är den tredje vanligaste cancersjukdomen i Sverige och drabbar både kvinnor och män. Det kännetecknas av en växande mörk fläck större än 5 mm som oftast uppstår i befintliga nevi, dock kan det även börja som ny förändring i huden. LÄS MER

 3. 3. Hur effektiv är donepezil vid behandling av måttlig till svår Alzheimers?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Erica Holgersson; [2020]
  Nyckelord :Alzheimers; donepezil; monoterapi;

  Sammanfattning : Inledning: Alzheimers sjukdomen (AD) är den vanligaste demenssjukdomen och beskrevs först år 1906 av Alois Alzheimer. AD är en neurodegenerativ sjukdom orsakad av obalans mellan produktion och utsöndring av proteinet beta-amyloid. Lagrat beta-amyloid bildar senila plack i hjärncellerna. LÄS MER

 4. 4. Rifaximin som behandling vid Small Intestinal Bacteria Overgrowth (SIBO)

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Nazdar Hashim Bashir; [2019]
  Nyckelord :Small Intestinal Bacterial Overgrowth; SIBO; Rifaxamin;

  Sammanfattning : SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth) är ett tillstånd där tunntarmen koloniseras av bakterier som normalt finns i tjocktarmen. SIBO utvecklas när de normala homeostatiska mekanismerna som kontrollerar enteriska bakteriepopulationen störs. LÄS MER

 5. 5. Rumineringsfokuserad KBT för depression, ångest och insomni - tidiga tecken på behandlingseffekt av en transdiagnostisk gruppbehandling i primärvårdskontext

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Felicia Dunér; Linnea Modén; [2019]
  Nyckelord :rumineringsfokuserad kognitiv beteendeterapi; RFKBT; repetetivt negativt tänkande; RNT; transdiagnostik; samsjuklighet; depression; ångestsyndrom; insomni; sömnspecifik oro; generell oro.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER