Sökning: "positiv psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 364 uppsatser innehållade orden positiv psykologi.

 1. 1. Theater practice and its association with body appreciation and self-surveillance among women.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Lundkvist; Anna-Klara Palmér; [2020]
  Nyckelord :Body appreciation; Self-surveillance; Theater practice; BMI; Kroppsuppskattning; Självövervakning; Teaterutövande; BMI;

  Sammanfattning : Recently, researchers have gained an increased interest in examining activities that promote a more positive body image among women. Some activities such as yoga and dance have proven to be positively associated with body appreciation, both directly and through reduced self-surveillance. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens effekter på det psykologiska kontraktet : En kvalitativ studie av sociala representationer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ryan-Alexander Galanoylis Eriksson; Mesud Koljic; [2020]
  Nyckelord :Psychology; Work and organizational psychology; The psychological contract; Digitization; Social representations; Psykologi; Arbets- och organisationspsykologi; Det psykologiska kontraktet; Digitalisering; Sociala representationer;

  Sammanfattning : Denna studie var av explorativ karaktär. Syftet var att undersöka digitaliseringens effekter på det psykologiska kontraktet; ett forskningsfokus som tidigare inte har uppmärksammats i litteraturen. En kvalitativ design med utgångspunkt från teorin om sociala representationer valdes (Moscovici, 2000). LÄS MER

 3. 3. ”Tillsammans är vi starka!” : En kvalitativ studie om föräldrar till barn med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Emma Gustafsson; Petréa Pettersson Udd; [2020]
  Nyckelord :Anhörig; medberoende; anhörigdagar; systemteori; empowerment; samtal; gemenskap; kunskap.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken påverkan anhörigdagar har på föräldrar till barn med missbruksproblematik, deras hantering av livssituationen som uppkommit på grund av barnets missbruk samt vad anhörigdagarna inneburit för intervjudeltagarens hälsa och välmående. Studien har genomförts utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med stöd av begreppet empowerment. LÄS MER

 4. 4. Relationen Mellan Personlighetsdrag och Ensamhet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Gabriel Bolinder Skånfors; Samuel Ågren; [2020]
  Nyckelord :The Big Five; loneliness; UCLA; Neuroticism; Extraversion; Kindling Hypothesis; Femfaktormodellen; Ensamhet; UCLA; Neuroticism; Extraversion; Kindling-hypotesen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan personlighetsdrag och ensamhet enligt definitionen av femfaktormodellen, och bringa klarhet i om denna association beror på könstillhörighet eller invandrarstatus. För att beskriva sambandet mellan personlighetsdrag och ensamhet har Kindling-hypotesen anammats. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av mental träning - hur det påverkar prestationen hos fotbollsspelare : En kvalitativ intervjustudie om deltagarnas erfarenheter & inställningar till träningsformen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Hanna Meyer; Gustav Dahl; [2020]
  Nyckelord :fokus; inlärning; inställning; kvalitativ; mental träning; prestation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning och litteratur belyser att mental träning är viktigt för att prestera optimalt. Mental träning genom visualisering och målbildsträning förbättrar prestationen och har en stressreducerande effekt på individen. LÄS MER