Sökning: "beroende stroke"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden beroende stroke.

 1. 1. Gruppbehandling vid strokerehabilitering En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Frida Gunnarsson; Sofia Johansson; [2018-03-27]
  Nyckelord :Occupational therapy; self-help groups; stroke; rehabilitation;

  Sammanfattning : Bakgrund Människan är en social varelse och utvecklar genom interaktion med andra en identitet samt olika roller, vilka leder till välbefinnande. Detta används i gruppbehandling inom rehabilitering. Upprättandet av roller kan hindras av långvarig funktionsnedsättning, t.ex. LÄS MER

 2. 2. Aktivitetsbalans hos anhöriga till personer som har drabbats av stroke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Malin Persson; Matilda Månsson; [2018]
  Nyckelord :Aktivitet; arbetsterapi; närstående; Occupational balance questionnaire; OBQ; Activity; Occupational therapy; significante others; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Varje år drabbas ca 30.000 personer av stroke, vilket kan påverka såväl deras som de anhörigas hela vardag. Syftet var att undersöka hur anhöriga till strokedrabbade skattar sin upplevda aktivitetsbalans, samt att kartlägga eventuella olikheter beroende på demografiska faktorer. LÄS MER

 3. 3. Påverkar skon styvheten i ankel-fotortoser? : En funktionell analys

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Josef Sidenvall; Matilda Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varierande styvhet mot dorsal-/plantarflektion i en ankel-fotortos (AFO)kan påverka kinematik och kinetik kring ankel och knä hos personer med cerebral pares eller post-stroke. Kunskap om huruvida skon påverkar styvheten i ett AFO-sko-benkomplex är begränsad. LÄS MER

 4. 4. Optimal placement of a Mobile Stroke Unit (MSU) to achieve improved stroke care

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Oliver Dahllöf; Felix Hofwimmer; [2018]
  Nyckelord :mobile stroke unit; MSU; stroke treatment; stroke; door-to-needle; DTN; thrombolysis; placement; location;

  Sammanfattning : Tid till behandling är livsviktigt för människor som får en stroke. På olika platser i världen har man därför sett värdet i att införskaffa en specialambulans för stroke (stroke-ambulans) som har specialutrustning och specialpersonal som kan utföra intravenös behandling (trombolys). LÄS MER

 5. 5. Mekaniska egenskaper : Plack och plackpartiklar i karotisblodkärl

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Mariam Bayat; Shuyue Wang; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hjärt- och kärlsjukdomar står för totalt 48 % av alla dödsfall i Europa och orsakas främst av ateroskleros som medför en allt tjockare och styvare kärlvägg. Karotisstenos är en av de vanligaste typerna av ateroskleros där plack bildas vid kärlets bifurkation. LÄS MER