Sökning: "beslutsfattande miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden beslutsfattande miljö.

 1. 1. Riskhantering inom strategisk marknadsföring : En kvalitativ studie om hur e-handelsföretag uppfattar och hanterar risker

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malou Holmensköld; Adrian Palmberg; [2021]
  Nyckelord :Risk; risk management; risk management process; risk perception; strategic marketing; e-commerce; clothing industry; the coronavirus pandemic; Risk; riskhantering; riskhanteringsprocess; riskuppfattning; strategisk marknadsföring; marknadsföringsstrategier; e-handel; klädbranschen; coronapandemin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Riskhantering handlar om att förebygga att risker uppstår inom ett företag. På grund av den föränderliga miljö som företag befinner sig i krävs en effektiv och integrerad riskhantering, varpå detta blivit särskilt avgörande vid hantering av kriser. LÄS MER

 2. 2. Bridging Sim-to-Real Gap in Offline Reinforcement Learning for Antenna Tilt Control in Cellular Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mayank Gulati; [2021]
  Nyckelord :reinforcement learning; transfer learning; simulation-to-reality; simulator; realworld; real-world network data; remote electrical tilt optimization; cellular networks; antenna tilt; network optimization.;

  Sammanfattning : Antenna tilt is the angle subtended by the radiation beam and horizontal plane. This angle plays a vital role in determining the coverage and the interference of the network with neighbouring cells and adjacent base stations. LÄS MER

 3. 3. Dopamine Waves Lead to a Swift and Adaptive Reinforcement Learning Algorithm

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gergö Gömöri; [2021]
  Nyckelord :Reinforcement Learning; Dopamine; Basal Ganglia; Successor Representation; förstärkningsinlärning; dopamin; basala ganglierna; successionsrepresentation;

  Sammanfattning : Accumulating evidence suggests that dopaminergic neurons show significant task-related diversity. Curiously, dopamine concentration and dopamine axon activity show spatio-temporal wave patterns in the dorsal striatum. LÄS MER

 4. 4. Simulation and time-series analysis for Autonomous Emergency Braking systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Zhiying Xu; [2021]
  Nyckelord :Autonomous Driving AD ; CARLA; Autonomous Emergency Braking AEB ; Deep Learning; Time-series analysis; Autonom körning; CARLA; Autonomt nödsystem; Djup lärning; Tidsföljder;

  Sammanfattning : One central challenge for Autonomous Driving (AD) systems is ensuring functional safety. This is affected by all parts of vehicle automation systems: environment perception, decision making, and actuation. LÄS MER

 5. 5. Riskhantering och dess utmaningar i små- och medelstora företag inom livsmedelsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Matilda Dahlgren; Linn Finnander; [2021]
  Nyckelord :Risk; Riskhantering; Livsmedelsbranschen; Livsmedelskedjan; SME-företag; Utmaningar; Påverkande faktorer; Riskanalysverktyg; Standarder; Informell- och formell riskhantering.;

  Sammanfattning : Efterfrågan på livsmedel har ökat i Sverige såväl som globalt i takt med att vi blir allt fler människor på jorden. Inom livsmedelsbranschen finns flertalet riskmoment som företag är i behov att ta hänsyn till, för att kunna verka på ett konkurrenskraftigt sätt. LÄS MER