Sökning: "betygsinflation"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet betygsinflation.

 1. 1. 1990-talets skolreformers påverkan av den svenska skolan En kunskapsöversikt om hur den svenska skolpolitiken under 90-talet har förändrat den svenska skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emil Gullstrand; Dennis Wollmer; [2018]
  Nyckelord :Kommunalisering; friskola; betygsinflation; arbetsvillkor; likvärdighet;

  Sammanfattning : Vårt syfte har varit att undersöka vad forskningen säger om 90-talets skolreformer och vårt mål har varit att jämföra intentionerna med reformernas faktiska resultat. Blev resultatet av reformerna detsamma som dess intentioner och mål?     Vår övergripande fråga har varit följande: Hur har 90-talets skolreformer påverkat skolan? Vår arbetsprocess började med att funderade ut vad vi ville skriva om och eftersom båda är politiskt intresserade blev det naturligt att skriva om skolpolitik. LÄS MER

 2. 2. Betygsättning i skolan : Hur betygsättningen varierar mellan driftsform

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Daniel Smith; [2017]
  Nyckelord :Grade inflation; Regression analysis; Östergötland; Betygsinflation; Regresionsanalys; Östergötland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Har friskolereformen påverkat kunskapsnivån i svenska skolor?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Svärdhagen; [2017]
  Nyckelord :Det fria skolvalet; betygsinflation; kunskapsnivå; friskolor.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker om friskolereformen påverkat svenska elevers kunskapsnivå. Friskolereformen infördes 1992 och innebar att kommunala skolor blev tvungna konkurrera med friskolor om eleverna. LÄS MER

 4. 4. "Man är väl aldrig riktigt fullärd" : specialidrottslärares utbildning och kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Malin Ekström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med den här uppsatsen var att ta reda på vilken utbildning de lärare som arbetar med ämnet specialidrott har samt om de upplever att de saknar kunskap inom vissa områden. Vilken utbildning har de lärare som arbetar med ämnet specialidrott? Har lärarna själva varit aktiva inom den idrott de undervisar i? På vilken nivå i så fall? Upplever lärarna att de kan undervisa i hela det centrala innehållet utifrån den utbildning de har? Eller är det någonting som de vill ha mer kunskap/utbildning inom? Hur gör de lärare/tränare som saknar formell lärarutbildning med betygssättningen?Metod44 enkäter delades ut till elva skolor runt om i Stockholmsområdet. LÄS MER

 5. 5. Betygsinflation i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Eriksson; [2015]
  Nyckelord :betygsinglation; gymnasieskolan; gymnasiet; betyg; betygsbedömning; skola; kvantitativ;

  Sammanfattning : Den svenska gymnasieskolan har sedan 1997 upplevt en betygsinflation, då de genomsnittliga betygen har ökat trots att internationella studier visar på att kunskapsnivån har sjunkit. Tidigare forskning menar att denna betygsinflation inte är jämt fördelad utan skiljer sig mellan olika skoltyper, så som huvudman, skolstorlek och inriktning. LÄS MER