Sökning: "analys av observationer lek"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden analys av observationer lek.

 1. 1. When Code Becomes Play : Appropriation in the Programming of Outdoor Play Spaces

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Andreas Bergqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Barn får färre möjligheter att skapa och utforma sina egna platser att leka på då samhället urbaniseras. Samtidigt förväntar samhället att de ska lära sig att programmera tidigare i livet. Barn leker oftare i designade lekplatser där man har färre möjlighet att bygga sina egna kojor och gömställen. LÄS MER

 2. 2. Leken börjar här och nu : En studie om lek under rastverksamheten

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ghena Daaboul; AnnaMaria Malmgren; [2020]
  Nyckelord :Rastverksamhet; fritidshem; fri lek; styrd lek; elever; barn; leksignaler; lekramar; kommunikation; inkludering; fantasi; konflikthantering; turtagning; regler; normer; demokrati;

  Sammanfattning : Studiens syfte handlar om att se hur skillnad mellan fri och styrd lek gestaltas samt påverkar barnens sociala relationer och deras intellektuella samt fysiska utveckling genom att undersöka rastverksamheten. Vi valde kvalitativ metod som vi applicerade genom semistrukturerade intervjuer och observationer. LÄS MER

 3. 3. En resa i toner och rytmer - En studie om musik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Louise Andresen; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Konsert; Musicking; Musik; Musikstund;

  Sammanfattning : I förevarande studie har jag undersökt hur musicking kan utvecklas i en barngrupp samt hur det kan främja användandet av musik i en barngrupp. Detta har jag ställt i relation till Smalls teori om musicking och till Holmbergs och Thörnquists studier om musik i förskolan för att kunna analysera musik i en förskolekontext. LÄS MER

 4. 4. Du lär så länge du leker. : Elevernas egna uppfattning av rastverksamhetens påverkan.

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Aneta Josifovski; [2019]
  Nyckelord :Rastverksamhet; lek; sociala relationer; elevpåverkan;

  Sammanfattning : Rasten är en outnyttjad lärmiljö inom skoldagen. Där har elever genom tiderna lämnats åt sitt öde. De ska klara social interaktion, undvika kränkande behandlingar och få tid till rekreation. Många skolor har rastverksamhet för att skapa en bättre miljö på rasterna. LÄS MER

 5. 5. Den värdefulla leken - Om pedagogers stöd till barn i lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sofie Fransson; Maria Simonsson; [2019]
  Nyckelord :förskola; lek; pedagog; relation; strategier; stöd;

  Sammanfattning : Lekens centrala plats i utbildningen och dess betydelse för barns utveckling, lärande och välbefinnande framhävs tydligare i den reviderade Läroplan för förskolan Lpfö18 jämfört med tidigare Lpfö98 (2016). Med detta som utgångspunkt är syftet med denna studie att undersöka pedagogers relation med barn i lek samt vilka strategier de huvudsakligen använder då barn tillfälligt eller varaktigt behöver stöd i lek. LÄS MER