Sökning: "bicycle tourism"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden bicycle tourism.

 1. 1. Cykel är ett väldigt sympatiskt transportmedel : en studie av regional utveckling och cykelleder, med exemplet Fårö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Smedberg; [2018]
  Nyckelord :cykelturism; regional utveckling; landsbygd; cykel; transport; Fårö;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker kopplingen mellan infrastruktur för cykeln och regional utveckling. Syftet med arbetet var att undersöka hur en cykelled på landsbygden skulle kunna stödja den regionala utvecklingen och hur detta skulle kunna göras. LÄS MER

 2. 2. Kattegattleden : ett gestaltningsförslag för rastplatser längs med Sveriges första nationella rekreations- och turistcykelled

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Ekenberg; Fanny Lundén; [2015]
  Nyckelord :rekreationscykling; cykelturism; Kattegattleden; cykelrastplats; cyklistens behov; landskapsarkitektur; gestaltning; recreational cycling; bicycle tourism; the Kattegatt Trail; rest areas for cyclists; cyclist’s needs; landscape architecture; design;

  Sammanfattning : Rekreationscykling och cykelturism ökar i takt med ett växande intresse för hälsa, miljö och fysisk aktivitet. Cykling ligger i tiden och flera länder i Europa har de senaste åren satsat på nationella turistcykelleder. Kattegattleden kommer att bli Sveriges första nationella cykelled för turism och rekreation. LÄS MER

 3. 3. Ett stort evenemang - En liten stad : Synen på Vätternrundan genom fem representanter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för historie-, turism- och medievetenskapFilosofiska fakulteten

  Författare :Elin Fransson; [2013]
  Nyckelord :Vätternrundan; event; Motala; marketing; place marketing;

  Sammanfattning : Vätternrundan is an annual sporting event that takes place in the Swedish town Motala since 1966. It is one of the world largest recreational bicycle rides and attracts over 20 000 participants each year. This study focuses on event effects and how an event can be of value within the principles of place marketing. LÄS MER

 4. 4. Cykla i Båstads kommun. En studie över cykelinfrastrukturens effekter på hälsa, miljö och ekonomi i Båstads kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Julia Tedvik; [2012]
  Nyckelord :Cykla; Båstad; Kommun; Miljöekonomi; Hälsa; Social Sciences;

  Sammanfattning : Interest in infrastructure development for the bicycle has grown bigger throughout the world. This study examines the health, environmental and economic effects of bicycle infrastructure investment in Båstads municipality. LÄS MER

 5. 5. Älvkarleby, landskapskaraktär och gestaltningsförslag : landskapskaraktärsbeskrivning med inspiration av metoden Landscape Character Assessment, med riktlinjer och gestaltningsförslag

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jessica Nyström; [2007]
  Nyckelord :landscape character assessment;

  Sammanfattning : Älvkarleby, landscape character and design proposal is a Graduated Thesis (30 ECCcredtis), in the subject of landscape planning at the Swedish University of Agricultural Sciences, the Department of Rural and Urban Development. This thesis is a study and implement of the method "Landscape Character Assessment" (LCA), developed in England and Scotland as tool to analyse and highlight the landscape in different planning processes. LÄS MER