Sökning: "bilköp"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet bilköp.

 1. 1. Digital förberedelse inför ett bilköp : En studie kring användarförväntningar online

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Niklas Bank; [2021]
  Nyckelord :Purchase behaviour; user expectations; user experience; online-reviews; online forums; Köpbeteende; Användarförväntningar user expectations ; användarupplevelse user experience ; online-recensioner; diskussionsforum;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har bidragit till att man inför ett köpbeslut kan inhämta information från en mängd olika håll och i samband med det har forskningsbegrepp som elektronisk mun-till-mun marknadsföring (eWom) börjat äga rum genom att människor recenserar produkter, skriver om dom på sociala medier och betygsätter varorna. Dessa aspekter bidrar till att man kan bygga upp en trygghet inför sitt köp. LÄS MER

 2. 2. Får det lov att vara en bil? : En kvalitativ studie om köpbeslutsprocessen inom bilhandeln och hur det fysiska säljmötet har förändrats.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sofie Engström; Pontus Mattsson; Philip Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Buying decision process; salesperson; customer; sales meeting; car dealership and car sales.; Köpbeslutsprocessen; säljare; kund; säljmötet; bilåterförsäljare och bilhandel.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studien har undersökt hur köpbeslutsprocessen och det fysiska mötet ser ut i bilhandeln samt om det finns skillnader mellan hur kvinnor och män upplever köpbeslutsprocessen inom bilhandeln. Studiens ämne valdes på grund av att det gjorts tidigare studier inom bilhandeln gällande köpbeslutsprocessen, men att det finns en brist sedan det digitala mötet kom in i bilden. LÄS MER

 3. 3. Inbound Marketing – en framgångsstrategi? En kvalitativ studie på premiumbilar som högengagemangsköp utifrån konsumenter och Mercedes-Benz

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara Michelsen; Alice Beckman; Julia Torstensson; [2018]
  Nyckelord :Inbound Marketing; Köpprocessen; Digitalisering; Högengagemangsprodukt; Premiumbil; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Inbound Marketing – en framgångsstrategi? En kvalitativ studie på premiumbilar som högengagemangsköp utifrån konsumenter och Mercedes-Benz Seminariedatum: 2018-06-01 Ämne/kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare: Alice Beckman, Clara Michélsen, Julia Torstensson Handledare: Clara Gustafsson Nyckelord: Inbound Marketing, Köpprocessen, Digitalisering, Högengagemangsprodukt, Premiumbil Syfte: Syftet med studien är att, med anledning av ett förändrat medielandskap, utvärdera Inbound Marketing som digital marknadsföringsstrategi vid premiumbilköp som högengagemangsprodukt. Metod: En kvalitativ studie har genomförts med ett hermeneutistiskt fenomenologiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Viktiga aspekter för konsumenten vid bilköp -Hur anpassar återförsäljare sig och sin marknadsföring för att möta konsumentens efterfrågan?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Larsson; Liselotte Löfgren; Johanna Steinhausen; [2014-08-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vill du dela ditt liv med mig? : En kvalitativ studie om värdeskapande genom en mobilapplikation inom bilbranschen.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Rebecka Mattsson; [2014]
  Nyckelord :Värde; Konsumentvärde; Mobilmarknadsföring; Mobilapplikationer; Marknadserbjudande; Bilbranschen.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera vilka funktioner en mobilapplikation från ett bilhandelsföretag, också som självständigt serviceföretag, behöver ha för att konsumenter ska kunna skapa och uppleva värde. Undersökningen ämnar även att förstå och analysera hur företaget borde möjliggöra ett högre värde för konsumenterna genom en mobilapplikation. LÄS MER