Sökning: "björkliden"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet björkliden.

 1. 1. "Man måste vara egoistisk för att kunna hjälpa andra" : -En studie om hanteringen av service recovery på Icehotel och Björkliden

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE); Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE)

  Författare :Frida Ekeström; Eva Tiselius; [2011]
  Nyckelord :Service Recovery; Employee recovery;

  Sammanfattning : Service recovery innebär företags försök att uppväga kunders negativa reaktioner på ett misslyckande vid leverans av en tjänst. Det här är ett relativt välutforskat ämne, men fokus är nästan uteslutande på kunden och hur den ska hanteras. Kundperspektivet är dock bara en av tre delar som ingår i service recovery. LÄS MER

 2. 2. Abisko, Björkliden och Riksgränsen. En deskriptiv jämförelse av ekonomistyrningen vid tre svenska fjällänläggningar

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Åsa Johansson; Marcus Gianneschi; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en deskriptiv och jämförande studie av tre svenska fjällanläggningars ekonomistyrning. Uppsatsen tar ett brett perspektiv på ekonomistyrning och har sin utgångspunkt i öppna system - teorier. LÄS MER

 3. 3. Positionering av ett servicevarumärke - en utmaning för Björkliden Fjällby

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erica Karlsson; [2003]
  Nyckelord :Varumärken; servicevarumärken; positionering; skidturism; Björkliden Fjällby; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen; Positoinering av ett varumärke - en utmaning för Björkliden Fjällby är att kartlägga och analysera positioneringsprocessen av ett servicevarumärke. Björkliden Fjällby används som fallföretag och intentionen är att skapa en förståelse för positionering av varumärken och då i synnerhet servicevarumärken. LÄS MER