Sökning: "boendesegregering"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet boendesegregering.

 1. 1. Destination: boendesegregation? : En kvantitativ studie om samspelet mellan allmännyttan och socioekonomiska villkor i Stockholm 2007–2014

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Olivia Granström Öhman; Ella Coogan Gillinger; [2020]
  Nyckelord :Allmännyttan; ombildningar; social blandning; boendesegregering; gentrifiering;

  Sammanfattning : Sveriges bostadsmarknad har sedan 1900-talet varit i ständig förändring. I samband med politiska mål om att eliminera bostadsbristen i början av 1900-talet skapades allmännyttan, kommunalt ägda fastighetsbolag med mål att administrera och fördela hyresrätter, bygga spekulationsfritt och tillgodose bostad åt alla grupper i befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Gated communities : En jämförelse av svensk, ungersk och amerikansk marknadföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Eleonora Vasi; [2015]
  Nyckelord :Gated community; grindsamhälle; segregation; marknadsföring; trygghet;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar ”gated community” ett känt fenomen i många delar av världen och börjar även växa fram i Sverige. Syftet med uppsatsen är att förstå begreppet ”gated community”. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar försörjningsstödet boende- och skolsegregation? : En studie av sambandet mellan hyror och skolresultat i Örebro

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Anders Feinestam; Helena Johansson; [2012]
  Nyckelord :Urban Sprawl; Boendesegregering; skolsegregering; försörjningsstöd; försörjningsstödstagare; Örebro; hyresskillnader; hyror; gentrifiering; segregering; studieresultat;

  Sammanfattning : Denna uppsats visar att det finns hyresskillnader mellan områden i Örebro trots att en hyresreglering råder. Dessa hyresskillnader kan förstärka boendesegregering som i sin tur kan leda till ökad skolsegregering. LÄS MER