Sökning: "boundary objects"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden boundary objects.

 1. 1. From “Spaghetti to Lasagna” - Exploring the role of objects in cross-disciplinary collaboration

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Patrik Bohlin; Erik Zachrisson; [2019-07-03]
  Nyckelord :Cross-disciplinary collaboration; materiality; boundary objects; epistemic objects; objects of activity; material infrastructure; transformation of objects;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Crossing Boundaries: Stage-Gate Model as a Boundary Object - A qualitative study on the function of the stage-gate model as a boundary object in cross-functional work

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Seila Kozarcanin; Weris Ahmed Mohamed; [2019-07-02]
  Nyckelord :Stage-Gate model; Industry 4.0; Product Development; Boundary Object; Boundary Spanning Activities; Cross-functional work; Cross-functional teams;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. Hur spel blir kulturarv : En fallstudie om kulturarvsproduktion utifrån praktiker i Play Beyond Play på Tekniska museet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :John Högström; [2019]
  Nyckelord :games; digital games; technology; practice theory; boundary object; cultural heritage production; spel; digitala spel; teknik; praktikteori; gränsobjekt; kulturarvsproduktion;

  Sammanfattning : This research explores games as cultural heritage. The purpose of this study is to contribute with knowledge about how games as cultural heritage is made. The study seeks answers to which principal museum practices that are being carried out in the work with games as cultural heritage and what constitutes them. LÄS MER

 4. 4. More Than A Helping Hand: Male Masturbatory Aids and the Construction of Heterosexual Masculinity

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Abigail Phillips; [2018]
  Nyckelord :Heterosexual Masculinity; Masturbation; Heterosexual Desire; Intimacy; Sex Toy; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : In this paper, I explore the construction and articulation of heterosexual masculinity through male masturbatory aids, and how these aids manipulate and interact with heterosexual desires, pleasures and intimacies. The first chapter of this paper is given over to historically contextualising attitudes and perceptions of male masturbation and entwining this with a history of masculinity. LÄS MER

 5. 5. Gränsöverskridande interaktion i en Engineer to order-kontext : En studie om hur boundary object kan underlätta gränsöverskridande interaktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Janina Seger; Hanna Tolstrup; [2018]
  Nyckelord :Engineer to order ETO ; boundary-crossing interaction; knowledge boundaries; boundary object; Engineer to order ETO ; gränsöverskridande interaktion; kunskapsgränser; kunskapsspridning; boundary object;

  Sammanfattning : Syfte – Studien syftade till att undersöka den interna interaktionen i en liten, tillverkande ETO-verksamhets kundorderprocess samt hur boundary object underlättar dess gränsöverskridande interaktion. För att uppfylla studiens syfte kommer följande frågeställningar att besvaras: Vad kännetecknar den gränsöverskridande interaktionen i en liten, tillverkande ETO-verksamhets kundorderprocess? Hur kan boundary object underlätta den gränsöverskridande interaktionen i en liten, tillverkande ETO-verksamhet? Metod – För att uppfylla studiens syfte har en fallstudie genomförts hos Premould AB. LÄS MER