Sökning: "boundary objects"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden boundary objects.

 1. 1. En gemensam angelägenhet : universitetsbibliotekariers tankar och uppfattningar om informationsdiskens betydelse

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Agnes Henriksson Fjeldstad; [2022]
  Nyckelord :Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The existence and staffing of reference desks in academic libraries has been a topic of debate for at least 30 years. As digital library services have grown in significance, some argue that the physical desk no longer serves the needs and wishes of patrons. LÄS MER

 2. 2. Stellar Encounters at the Galactic Centre

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Roberts Fisers; [2022]
  Nyckelord :Galaxy; encounter; SPH; NSC; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Using methods of smoothed particle hydrodynamics (SPH) an N -body simulation was set-up to investigate stellar encounters between a 1 solar-mass main sequence (MS) star, modeled after the Sun, and a 0.6 solar-mass white dwarf (WD). This was done primarily to investigate the assumptions made by Mastrobuono-Battisti et al. LÄS MER

 3. 3. Semantic segmentation of off-road scenery on embedded hardware using transfer learning

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik

  Författare :Filip Elander; [2021]
  Nyckelord :Semantic Segmentation; forestry navigation; Deep Neural Network; autonomous navigation; residual neural network; Convolutional neural network; Semantisk Segmentering; Autonom Terrängnavigering; Residuala Nätverk; Konvolutionellt Neuralt Nätverk; Autonom navigering;

  Sammanfattning : Real-time semantic scene understanding is a challenging computer vision task for autonomous vehicles. A limited amount of research has been done regarding forestry and off-road scene understanding, as the industry focuses on urban and on-road applications. LÄS MER

 4. 4. Reptilförekomster och kopplingar till miljöfaktorer på Billingen : Inventering av reptilfauna med artificial cover objects på lokal nivå i Västsverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Maja Carlquist Segell; [2021]
  Nyckelord :Reptiles; Environmental factors; Artificial Cover Objects; ACO; Occurrence; Survey success; Conservation; Sweden; Billingen; Common lizard; Viviparous lizard; Slow worm; Grass snake; Common adder; Reptiler; Miljöfaktorer; Artificial Cover Objects; ACO; Förekomst; Inventeringsframgång; Naturvård; Sverige; Billingen; Skogsödla; Kopparödla; Snok; Huggorm;

  Sammanfattning : Förlust av biologisk mångfald är den planetära gräns som överskrids mest, och medför bland de största hoten mot biosfärens integritet. Reptiler är funktionella delar i ekosystem, men habitatförlust, förändrad markanvändning och klimatförändringar orsakar globala populationsminskningar. LÄS MER

 5. 5. Localisation and Mapping for an Autonomous Lawn Mower : Implementation of localisation and mapping features for an autonomous lawn mower using heterogeneous sensors

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marco Boffo; [2021]
  Nyckelord :Autonomous Mobile Robot; Sensor Fusion; Localisation; Mapping; Robot mobili autonomi; fusione di sensori; localizzazione; mappatura; Autonom mobil robot; sensorfusion; lokalisering; kartläggning;

  Sammanfattning : Autonomous lawn mowers have been available to consumers for more than 20 years. During this period, advancements in embedded device computations and sensor performance have led to improvements in the reliability of these robots. Despite recent improvements, the opportunity for further innovation of such systems remains significant. LÄS MER