Sökning: "bovine"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade ordet bovine.

 1. 1. Variation in Swedish bovine raw milk from 1995 to 2020 : focus on composition and properties

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Ylva Eriksson; [2020]
  Nyckelord :protein; fat; lactose; calcium; citrate; somatic cell count; pH;

  Sammanfattning : The composition and properties of Swedish bovine raw milk are influenced by several factors which have varied over the last 25 years. Factors influencing milk quality include: bovine breed, stage of lactation, type of feed, and climate. LÄS MER

 2. 2. Korrelation av kliniska och genetiska data hos älgar diagnosticerade med och utan Moose Wasting Syndrome

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Rosie Johannesson; [2020]
  Nyckelord :älg; Moose Wasting Syndrome; undernäring; sjukdomsdata;

  Sammanfattning : År 1985 upptäcktes en sjukdom som drabbade svenska älgar. Sjukdomen fick namnet Moose Wasting Syndrome (MWS). Älgarna som hittades var i mycket dålig kondition eller självdöda. Symptomen på MWS är anorexi, svaghet, nedsatt syn, minskad skygghet, utmärgling och diarré. LÄS MER

 3. 3. PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF BOVINE MEAT AND MILK FACTOR VESICLES/PARTICLES & IDENTIFICATION OF MSBI1 REP INTERACTING PROTEINS

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Farhana Manzoor; [2020]
  Nyckelord :Bovine meat and milk factors; multiple sclerosis; immunoprecipitation co-immunoprecipitation; protein dimers; mass spectrometry; immunodetection; cesium chloride density gradient centrifugation; sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis; vesicle; particle; interaction partner; pull-down assay.;

  Sammanfattning : Introduction: Bovine meat and milk factors (BMMF) frequently isolated from bovine meat and milk, are discussed as putative causative agents for breast, colon and possibly other cancers. The hypothesis was formulated based on earlier correlative studies indicating that BMMFs could indirectly trigger inflammation, accumulate mutational events via reactive oxygen and nitrogen species production which eventually provokes tumor formation. LÄS MER

 4. 4. Method development of an in vitro vertical Franz diffusion cell system to assess permeation of cosmetic active ingredients

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström

  Författare :Johanna Mattiasson; [2020]
  Nyckelord :chemistry; method development; Upsalite; Disruptive Materials; Franz; diffusion; penetration; permeation; skin; pharmaceuticals; cosmeceuticals; skincare; cosmetics; actives; mesoporous; material chemistry; kemi; kosmetika; Upsalite; Disruptive Materials; Franzcell; diffusion; läkemedel; metodutveckling; hud; penetration;

  Sammanfattning : For evaluation of potential skincare ingredients, an in-house method using Static Franz diffusion cells and dialysis membranes was developed. Benzoic acid was chosen as a model substance along with L-ascorbic acid and α-Tocopherol. The cell conditions were tailored to encourage transmembrane diffusion. LÄS MER

 5. 5. Effekten av PCB126 in vitro på tidig embryonalutveckling hos nötkreatur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Erik Oscar Eriksson; [2020]
  Nyckelord :nötkreatur; bovin; embryoutveckling; in vitro; IVF; IVP; IVM; PCB; PCB 126; polyklorerade bifenyler;

  Sammanfattning : Polyklorerade bifenyler (PCB) är industrikemikalier som började framställas i stora mängder under 1930-talet. Kommersiellt har PCB varit tillgängligt som komplexa kemiska blandningar i bland annat bekämpningsmedel, färg, plaster och olika elektriska komponenter. PCB är en grupp av över 200 dioxin- eller icke dioxinlika klorerade kolväten. LÄS MER