Sökning: "bovine"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade ordet bovine.

 1. 1. Effect of perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) on bovine early development in vitro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jonna Swahn; [2019]
  Nyckelord :bovine; embryo development; IVF; IVE; PFOS; Perfluorooctane sulfonic acid; perfluorooctanesulfonate; toxicity;

  Sammanfattning : Perfluoroktansulfonsyra (PFOS) är en kemikalie som har använts flitigt i produkter såsom matförpackningsmaterial, textilier, läder och brandskum. Trots att användningen av PFOS nu är förbjuden i många länder, EU inkluderat, finns det fortfarande kvar i miljön, djur och människor på grund av dess persistenta och bioackumulerande egenskaper. LÄS MER

 2. 2. CHARACTERIZATION OF RECOMBINANT GROWTH FACTOR BASED COSMECEUTICALS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Emma Johansson; [2019]
  Nyckelord :Cosmeceuticals; applied biochemistry; protein; protein analysis; tillämpad biokemi; Chemistry;

  Sammanfattning : Skin integrity is something that matters to a lot of people since it makes up a protective barrier but also contributes to a beautiful appearance. To maintain skin integrity there is a wide range of skin care products on the market to choose from. However, lately one particular product group called "cosmeceuticals” have increased. LÄS MER

 3. 3. Prionsjukdomar med fokus på likheter och skillnader mellan scrapie och nor98

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Leo Krantz; [2019]
  Nyckelord :scrapie; nor98; prionsjukdomar; nervcell; encefalopati;

  Sammanfattning : Prionsjukdomar är en grupp neurodegenerativa sjukdomar som drabbar både djur och människor. Hos djur finns sjukdomar som bovin spongiform encefalopati (BSE), chronic wasting disease, scrapie och nor98. Sjukdomarna orsakar stor skada, bl.a. LÄS MER

 4. 4. Is it possible to improve the bovine immune response to mastitis using immunogenetics?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emelie Björnhagen; [2019]
  Nyckelord :bovine; immunology; genetics; breeding; mastitis;

  Sammanfattning : Mastitis is a major problem for cows all over the world. For decades selection against mastitis has been performed through direct and indirect selection. Favorable outcomes of reduced mastitis incidence include: Economic gains, reduced use of antibiotics as well as improved animal welfare. LÄS MER

 5. 5. There’s a Snake in My Boot!

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elehored Nayeli Díaz Esquivel; Cristina González Bustillo; Sutapatr Tangstitporn; [2019]
  Nyckelord :Brand identity; corporate brand management; exotic skins; luxury industry; leather goods; sustainability; ethics; Business and Economics;

  Sammanfattning : Kering is a multi-player in the luxury industry, owning high-end brands such as Gucci, Saint Laurent, Alexander McQueen, among others. A range of product lines of these brands use exotic skins as raw materials. Some argue that the use of such materials is too cruel and that the animal welfare cannot be guaranteed. LÄS MER